1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk opzegt, loopt hij het risico dat hij het salaris van de ex-werknemer door moet betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van het hof in Amsterdam.

De werkneemster kwam op 1 maart 2006 als financieel analist bij de werkgever in dienst. Op 23 juni 2006 meldde zij zich ziek. Op haar verzoek vond op 3 juli 2006 een gesprek plaats tussen haar en haar chef. Volgens de werkgever gaf de werkneemster tijdens dat gesprek aan haar arbeidsovereenkomst per 1 oktober te willen beëindigen.

Kantonrechter
De werkneemster ontkent dit en vordert in een kort geding doorbetaling van haar salaris. De kantonrechter wijst de vordering toe met als argument dat de verklaringen van haar collega's onvoldoende houvast bieden voor het oordeel dat de werkgever ervan heeft mogen uitgaan dat werkneemster ontslag heeft genomen.

De kantonrechter vindt dat de werkneemster 'gemotiveerd heeft betwist' dat zij heeft gezegd dat zij ontslag nam. Verder is onvoldoende gebleken dat de werkgever op adequate wijze heeft onderzocht of de werkneemster ondubbelzinnig de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst wenste. Tegen deze beslissing is de werkgever in hoger beroep gegaan.


Naar Spanje
Het hof volgt de redenering van de kantonrechter. Deze zaak liep overigens voor de werkgever goed af. De werkneemster was namelijk in juli 2006 naar Spanje vertrokken en had zich uitgeschreven in Nederland. Tegenover de verplichting van de werkgever om salaris te betalen staat namelijk de verplichting van de werkneemster om zich beschikbaar te houden voor re-integratie en om instructies van de Arbodienst op te volgen. Aangezien de werkneeemster niet aan haar verplichting had voldaan, hoefde haar baas haar ook geen salaris te betalen.

Bron: Zibb 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).