1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Voorbeeldbrief Ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag

Direct ontslaan van personeel doet u niet zomaar. Daarvoor moet een zeer dringende reden aanwezig zijn. Pas dan kunt u besluiten tot ontslag op staande voet. De toevoeging "op staande voet" wil zeggen dat u niet eerst toestemming aan het CWI vraagt. U handelt als werkgever direct, u kunt niet wachten op de uitslag van de CWI-procedure. Van een dringende reden is sprake wanneer uw werknemer zich schuldig maakt aan ernstige vergrijpen of misdragingen. Bijvoorbeeld sexuele intimidatie van een collega, diefstal in het bedrijf, bedreiging, mishandeling, sabotage, enzovoort.

Twijfel
Het kan zijn dat u niet zeker weet of de concrete situatie van uw zich misdragende werknemer valt binnen de grenzen van een "ontslag op staande voet". Twijfelt u of sprake is van een dringende reden dan kunt u voor alle zekerheid een ontslagvergunning "voor zover vereist" vragen. In dat geval is het dan aan te raden een juridisch deskundige al dan niet vanuit uw werkgeversorganisatie te raadplegen. Houd er in dat geval ernstig rekening mee dat uw werknemer de rechter zal inschakelen. En dat u het risico loopt dat de rechter besluit het niet met uw dringende reden eens te zijn.

In dat geval wordt het door u in gang gezette ontslag nietig verklaard op staande voet. Als het even kan, stuur als laatste waarschuwing een brief aan uw werknemer. Besluit u over te gaan tot ontslag op staande voet, dan moet u de betrokkene de reden onmiddellijk meedelen en het ontslag er meteen op laten volgen.
Briefteksten
In de hierboven geschetste situatie moet u vaak snel handelen en heeft u geen tijd om op dat moment nog allerlei juridische briefteksten te gaan schrijven. Neem daarom een abonnement op HRM-Tools voor leidinggevenden. De benodigde juridische briefteksten staan dan op elk moment tot uw beschikking! Bijvoorbeeld de volgende briefteksten:


Beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden
Brieftekst Bevestiging Verzoek werknemer tot beëindiging dienstverband
Voorbeeldbrief en Modeltekst Ontslag met wederzijds goedvinden

Beëindiging dienstverband na ontslagprocedure
Voorbeeldtekst bevestiging gesprek aanvraag ontslagvergunning
Brieftekst Aanvraag ontslagvergunning bij CWI
Brieftekst Opzegging na verkregen ontslagvergunning
Brieftekst Aanvraag Vergunning voor ontslag op staande voet
Voorbeeldbrief Bevestiging ontslag op staande voet


Beëindiging van rechtswege
Brieftekst Beëindiging tijdelijk dienstverband
Voorbeeldbrief ontslag tijdens proeftijd
Voorbeeldbrief ontslag vanwege bereiken pensioengerechtigde leeftijd
Voorbeeldbrief ontslag vanwege ziekte tijdens proeftijd


Schorsing
Brieftekst Berichtgeving Schorsing
Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).