1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ontslagvergoeding: Zowel werknemers als werkgevers kunnen Ontslagvergoeding eisen

Als u uw werknemer ontslagen heeft, kan hij een schadevergoeding van u eisen omdat het ontslag ‘kennelijk onredelijk’ was. Maar als uw werknemer ‘onredelijk ontslag’ heeft genomen? Kunt ú dan geld van hem eisen?

Situatie 1: Werknemer vordert schadevergoeding werkgever
Het komt nogal eens voor dat een werknemer geld van zijn ex-werkgever eist vanwege een zogenaamd ‘kennelijk onredelijk ontslag’. Vrijwel iedere werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: ontslag en ontslagvergoedingen. Soms betreft het een individueel ontslag, bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren. Maar er kan ook sprake zijn van ontslag van verschillende werknemers, zoals in het geval van een reorganisatie. In beide gevallen is het goed om op de hoogte te zijn van de wijze waarop u de arbeidsovereenkomst(en) kunt beëindigen en te weten of een vergoeding is verschuldigd.

Onredelijk ontslag
Een ontslag kan om de volgende redenen kennelijk onredelijk zijn:
• een opzegging zonder opgave van redenen of onder opgave van een valse of voorgewende reden. Bijv. opzeggen vanwege een slechte financiële situatie terwijl uw werknemer niet goed functioneert;
• een opzegging zonder dat de gevolgen van het verlies van de baan voor de werknemer voldoende zijn opgevangen. Bijv. als er geen financiële voorzieningen voor de werknemer getroffen zijn en hij moeilijk ander werk kan vinden. 

Als uw ex-werknemer van mening is dat het ontslag kennelijk onredelijk is, kan hij naar de rechter stappen en een vergoeding van zijn ex-werkgever eisen. Dit gebeurt regelmatig.

Financiële compensatie
De ontslagvergoeding kent vele synoniemen. Gouden handdruk, ontbindingsvergoeding of schadevergoeding. In alle gevallen gaat het in feite om een financiële compensatie (meestal een bedrag ineens) voor de ontslagen werknemer. Vaak wordt er met behulp van juridische adviseurs onderhandeld over de hoogte van het bedrag dat door de werkgever betaald moet worden. Komen zij daar niet uit, dan kan de kantonrechter ingeschakeld worden. Hoewel er geen wettelijke regels bestaan voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding, wordt meestal aangehaakt bij de richtlijn die is opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland. Deze richtlijn staat ook wel bekend als ‘de kantonrechtersformule’. Voor meer informatie hierover: zie apart onderdeel over Kantonrechtersformule. 
Situatie 2: Werkgever vordert schadevergoeding werknemer
Ook als werkgever heeft u op grond van de wet de mogelijkheid om uw ex- werknemer aan te spreken op een kennelijk onredelijk ontslag en om schadevergoeding te vorderen. De wet biedt u als werkgever de mogelijkheid zo’n vergoeding van uw vertrekkende werknemer te eisen. Deze mogelijkheid is niet erg bekend. Uit jurisprudentie blijkt dat hier kansen liggen voor werkgevers ( * ).

(*)  http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx (Kantonrechter Breda, 20 juni 2007, zaaknummer 428451 CV 07-281, JAR 2007/254).

Een werknemer zegde een arbeidsovereenkomst op vanwege een vermeende verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter te Breda stelde in een door een werkgever aangespannen zaak vast dat nergens uit blijkt dat de arbeidsrelatie was verstoord, terwijl werknemer dat wel stelde. De rechter vond dat de werknemer door op te zeggen niet gehandeld heeft als ‘een goed werknemer’. Werknemer moest een schadevergoeding aan werkgever betalen van ongeveer drie maandsalarissen.Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).