1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Aanpassing huurprijs bedrijfsruimte?

Juridisch - Artikelen
Het komt regelmatig voor: een huurder van een bedrijfsruimte die teveel huur betaalt. Dat merk je als huurder wanneer je huren van andere bedrijfspanden gaat vergelijken. Je krijgt dan het idee dat je ten opzichte van huurders van vergelijkbare bedrijfsruimten te veel huur betaalt. Wat te doen?
 
Voor u als huurder bestaat dan de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een huurprijsaanpassing op te leggen.

Situatie 1: U heeft een huurovereenkomst voor bepaalde tijd
In het geval dat u als huurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd bent aangegaan, kan de rechter op uw verzoek zich over de kwestie buigen. Mogelijk bepaalt de rechter vervolgens dat de huurprijs wordt gewijzigd na afloop van de overeengekomen duur van de overeenkomst.

Situatie 2: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Wanneer u als huurder de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd bent aangegaan, kan de kantonrechter de nieuwe huurprijs laten ingaan telkens wanneer ten minste vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde (of door de rechter bepaalde) huurprijs is ingegaan.

Hoe gaat een rechter te werk?
Bij de beoordeling van uw verzoek als huurder om de huurprijs te verlagen, zal de rechter afgaan op het oordeel van een deskundige op het gebied van de huur van bedrijfsruimten. In de praktijk is dat vaak de bedrijfsmakelaar. Die deskundige zal een inventarisatie maken van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Dat zijn de huurprijzen zoals die hebben gegolden in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de ingangsdatum van de (mogelijke) nieuwe huurprijs. De deskundige zal bij zijn rapportage rekening houden met factoren als ligging, grootte, indeling, kwaliteit en bereikbaarheid van de bedrijfsruimte. En ook met de voorzieningen in en om de bedrijfsruimte. Denk aan zaken als de parkeergelegenheid en het soort locatie.
 
Wilt u de huur van uw bedrijfsruimte omlaag krijgen?
Is de huur van uw bedrijfspand te hoog volgens u en wilt u de huurprijs van uw bedrijfsruimte door de verhuurder laten verlagen?  Dan kan mr. J.B. Mulder van Groenendaal Juridisch Advies BV te Hilversum u begeleiden bij het verzoek aan de rechter om de huurprijs te wijzigen.Neem contact op met mr Mulder wanneer u meer wilt weten over deze procedure. Ook voor andere kwesties met betrekking tot het huurrecht kunt u bij mr. Mulder terecht.  

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld je aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

 

 

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
betaalt u teveel huur voor uw horeca- of winkelruimte? correctie afdwingbaar!
aanpassing huurprijs bedrijfsruimte?
verhuur bedrijfsruimte: casco verhuur of niet?
huurder bedrijfsruimte betaalt huur niet: ontruimen?
huurder van uw bedrijfspand betaalt de huur niet. wat te doen?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...