1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Webshop software voor ondernemers

Ga direct naar een van de volgende onderdelen (klik een product aan):

CD-ROMS
CD-ROM Financieel
CD-ROM Acquisitie
CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

SOFTWARE
Personeel
Personeel Afwezigheidsplanner
Bruto Loonberekening voor Oproepkrachten

Financieel
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor
Software FinanciŽle Berekeningen
Software Grip op Autokosten voor de Werkgever


Marketing & Verkoop
Software Offerteberekeningen Maken
Software Totaalbedrag berekenen
Software Offertes Schrijven
Software Verkoopbrief Schrijven
Software Belscript Schrijven

Communicatie
Software Persbericht Schrijven

WEBSHOP


FinanciŽle Berekeningen Maken

Handige kostenberekeningen voor het MKB

Software Financiële Berekeningen


Deze software is bedoeld voor ondernemers uit het MKB die verschillende financiële berekeningen zelf willen maken. Bijvoorbeeld voor het bepalen van hun kostenstructuur (teneinde te bezuinigen), voor het aangaan van een lening, voor een jaarlijkse prijsaanpassing van uw producten of diensten, voor een actief debiteurenbeheer en/of voor het berekenen van uw uurtarief.
 
Met deze software berekent u de volgende soorten kosten:

• Totale Kosten
• Financieringskosten (Lineair en Annuïteiten)
• Kostprijswijziging
• Debiteurenkosten
• Uurtariefberekening (obv totale kosten)

De software is gebruiksvriendelijk en snel te installeren. U kunt er direct mee aan de slag.

€ Prijs: 59.00

 FinanciŽle Berekeningen Maken

Meer informatie over: FinanciŽle Berekeningen Maken


Personeel Afwezigheidsplanner

Grip op Afwezigheid van uw Personeel

Software Personeel Afwezigheidsplanner
-
Zowel voor individuele werknemer als totale personeel
- Planning & Registratie van Snipperuren, ATV-dagen, Vakantiedagen en Verlof
- Altijd duidelijk Wie, Wanneer, Waarom afwezig is

Wat kunt u met de Personeel Afwezigheidsplanner?
Met de Personeel Afwezigheidsplanner kunt u planningen en overzichten maken op twee niveaus:

Overzichten voor uw Individuele Werknemer

U vindt hier drie verschillende digitale werknemerskaarten:
1. Een uitgebreide Verlofkaart (registratie ziektedagen en opgenomen vrije dagen)
2. Een Urenkaart (registratie snipperuren, gemaakte overuren, ATV)
3. Een beknopte Vakantiedagenkaart (uitsluitend registratie tegoed aantal vrije dagen)

Van iedere werknemer wordt via deze werknemerskaarten bijgehouden wat het verlofsaldo is, zowel op basis van uren (ADV-uren, Snipperuren en Extra gewerkte uren) als vrije dagen.


Planningen voor uw Totale Personeel

U vindt hier twee planningtools:
1. Een Digitale Personeelsagenda voor Afwezigheidsregistratie Personeel
2. Een Digitale Planningstool voor het plannen van afwezigheid van Personeel i.v.m. Vakanties, etc.

Prijs van deze software:

€ Prijs: 69.00

 Personeel Afwezigheidsplanner

Meer informatie over: Personeel Afwezigheidsplanner


Software Bruto Loonberekening voor Oproepkrachten

Grip op Loonberekening van Oproepkrachten

Met het softwareprogramma Brutoloonberekening voor Oproepkrachten kunt u per oproepkracht op maandbasis het aantal gewerkte uren bijhouden. Het programma rekent vervolgens op basis van het door u ingevoerde bruto uurloon en eventuele toeslagen het Bruto Maandloon uit.

Het brutomaandloon van oproepkrachten hangt in de praktijk vaak samen met het aantal gewerkte uren en het tijdstip waarop is gewerkt. Werken in het weekeind betaalt bijvoorbeeld vaak beter dan werken op een doordeweekse dag.

Het vaststellen van het brutomaandloon is daarom een tijdrovende zaak met kans op fouten. Dit  handige stukje software rekent voor u in een handomdraai het juiste brutomaandloon uit. U slaat het resultaat op per oproepkracht.

Klik hier voor een demo

Prijs van deze software:

€ Prijs: 59.00

 Software Bruto Loonberekening voor Oproepkrachten

Meer informatie over: Software Bruto Loonberekening voor Oproepkrachten


Grip op Autokosten voor de Werkgever

Software Grip op Autokosten voor de Werkgever

Handige kostenberekeningen voor het MKB Berekeningen voor de zakenauto voor drie fasen: 

Voorbereiding van uw aanschaf
Kostenvergelijking tussen twee merken of modellen; 
Kostenvergelijking brandstof; 
Fiscale berekening: zakelijk of privé rijden.

2. Berekening van uw maandelijkse autokosten 
Beknopte versie en uitgebreide versie

3. Beheerberekeningen na aanschaf 
Kosten per auto (Wagenparkbeheer)

Inclusief Rekenmodel Rittenadministratie

€ Prijs: 49.00

 Grip op Autokosten voor de Werkgever

Meer informatie over: Grip op Autokosten voor de Werkgever


CD-ROM Grip op financiŽle zaken

Grip op uw Financiële Zaken

CD-ROM met software voor 12 Financiële Rekenmodellen met verschillende soorten prognoses (liquiditeitsprognoses, Investeringsprognoses en Exploitatieprognoses), financiële analyses (Balansanalyses) en een Financieel plan.

CD-ROM bevat ook Tekstmodellen voor verschillende Financiële contracten en uitleg en toelichting over de belangrijkste zaken van Financieel Management. Bevat tevens een digitale tekst met uitleg van de belangrijkste begrippen en financiële parameters.

De CD-ROM is bedoeld voor de directeur-eigenaar of manager van een afdeling/organisatie die behoefte heeft aan ondersteuning en vakinformatie met betrekking tot Financieel Management.  

Deze software is ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants.

Andere Financiële Software
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor


Prijs van de CD-ROM:

€ Prijs: 89.00

 CD-ROM Grip op financiŽle zaken

Meer informatie over: CD-ROM Grip op financiŽle zaken


CD-ROM De Offertemanager (incl. boekje)

Goede Opvolging van uw Offertes

Met de CD-ROM De Offertemanager krijgt u snel antwoord op verkoopvragen als:

- Welke offertes staan er uit en (indien al bekend) voor welke omzet? 
- Wat is het scoringspercentage van onze verkoopinspanning? 
- Welke verkoopaanbiedingen scoren goed en welke slecht? 
- Wat hebben ik en mijn medewerkers gedaan (follow-up) om omzet binnen te krijgen?
- Welke verkoper scoort het best en welke het slechtst? 
- Welke klanten zorgen voor de meeste omzet?

Andere Offerte Software
CD-ROM Offertes Schrijven
Software Offerteberekeningen Maken
Software Totaalbedrag Berekenen


Prijs CD-ROM Offerte Manager:

€ Prijs: 59.00

 CD-ROM De Offertemanager (incl. boekje)

Meer informatie over: CD-ROM De Offertemanager (incl. boekje)


CD-ROM Grip op offertes schrijven (incl. boekje)

Commercieel Sterke Offertes

Met deze CD-ROM (inclusief boekje met handige tips en praktijkadviezen) maakt u in tien stappen een scorende offerte:

- Verdien meer geld met een commercieel sterke inhoud;
- Zorg voor eenheid in aanpak en stijl;
- Bespaar tijd door automatisering van aanpak en tekstweergave;
- Profiteer van inspirerende voorbeelden.

Andere Offerte Software
CD-ROM Offertemanager
Software Offerteberekeningen Maken
Software Totaalbedrag BerekenenPrijs CD-ROM Grip op Offertes Schrijven:

€ Prijs: 69.00

 CD-ROM Grip op offertes schrijven (incl. boekje)

Meer informatie over: CD-ROM Grip op offertes schrijven (incl. boekje)


CD-ROM Acquisitie voor MKB-bedrijven (incl. boekje)

Drie DM-Tools voor uw Verkooppraktijk

De CD-ROM Acquisitie voor MKB-bedrijven is bedoeld voor ondernemers en verkopers die direct aan de gang willen met verschillende verkoopactiviteiten.  Speciaal ontwikkeld voor de praktijk van direct marketing:  

Tool Belscript Schrijven
Tool Verkoopbrief Schrijven
Tool Offerte Schrijven

Via deze CD-ROM schrijft u ijzersterke commerciële verkoopbrieven, belscripts en offertes.

Online
Verder biedt deze CD-ROM u gedurende een jaar toegang tot de weg naar business via internet via veel praktische informatie, adviezen en tips.

Inclusief vele checklists, stappenplannen en modellen en het recht op gebruik van de Gratis Vragenservice voor Verkoopvragen.

€ Prijs: 89.00

 CD-ROM Acquisitie voor MKB-bedrijven (incl. boekje)

Meer informatie over: CD-ROM Acquisitie voor MKB-bedrijven (incl. boekje)


Software Prognoses en jaarcijfers

Grip op uw Financiële Zaken

Met de 12 Rekenmodellen behorende tot de Software Prognoses en Jaarcijfers maakt u verschillende soorten prognoses (liquiditeitsprognoses, Investeringsprognoses en Exploitatieprognoses), financiële analyses (Balansanalyses) en een Financieel plan.

Bedoeld voor de directeur-eigenaar of manager van een afdeling/organisatie die behoefte heeft aan een rekentool voor Financieel Management.  

Klik op de titel (of de foto) voor de inhoudsopgave van de 12 Financiële Tools.

Deze software is ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants.

Andere beschikbare Financiële Software
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor


Prijs van de Software Prognoses & Jaarcijfers:

€ Prijs: 79.00

 Software Prognoses en jaarcijfers

Meer informatie over: Software Prognoses en jaarcijfers


Software MKB Kosten Monitor

Grip op uw Bedrijfskosten

Wilt u meer grip krijgen op uw bedrijfskosten zodat uw winst verbetert? De Software MKB Kosten Monitor is bedoeld voor bedrijven die hun kosten en hun kostenverloop beter willen bewaken.

De software is zodanig samengesteld dat u er snel mee kunt werken.

Wat kunt u met deze software?

- Direct inzicht in de stijging van uw totale kostprijs

Met deze software berekent u in een handomdraai op basis van uw ingevoerde maandelijkse kosten wat uw kostprijsstijging voor volgend jaar (of voor het volgende kwartaal) zal zijn. Zodat u deze kostprijsstijging direct kunt  verwerken in uw verkoopprijzen en/of uurtarieven.

- Direct zicht op het kostenverloop per kostensoort per maand, kwartaal en boekjaar

Met deze software maakt u het Verloop per Kostensoort (maand, kwartaal en jaar/prognose versus realisatie) snel zichtbaar. Zodat u tijdig kunt ingrijpen bij kostenoverschrijdingen.


Andere Financiële Software
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Omzet Monitor


Prijs Kostenmonitor:

€ Prijs: 59.00

 Software MKB Kosten Monitor

Meer informatie over: Software MKB Kosten Monitor


MKB Omzet Monitor

Inzicht in uw Omzet

Heeft u als ondernemer inzicht in (de samenstelling van) uw omzet?

1. Wat is de omzetbijdrage is per product of dienst;
2. Wat zijn de verkochte aantallen per product en per productcategorie?

Voorkomen van Financiële Risico’s
Weet u hoe uw omzet tot stand komt dan weet u welk product/welke dienst verantwoordelijk is voor welk gedeelte van de omzet. Ook kent u het omzetverloop. Hiermee voorkomt u financiële risico's. Immers, blijft uw omzet achter bij uw prognose dan kunt u dat tijdig signaleren en de juiste maatregelen nemen.

MKB-Omzetmonitor
Met de software MKB Omzetmonitor weet u dagelijks precies hoe uw bedrijf ervoor staat met de omzet en de verkochte aantallen. 

U gebruikt deze software niet alleen voor het analyseren van uw gerealiseerde omzetfinanciële maar ook voor het maken van een gedetailleerde en goed onderbouwde omzetprognose. Bijvoorbeeld als uw bank daarom vraagt vanwege een krediet of bij uitbreiding van het bedrijf.

Voor welke bedrijven is deze software geschikt?
De software MKB-Omzetmonitor is met name geschikt voor bedrijven met een breed assortiment aan producten en/of diensten die aan veel klanten worden verkocht.

Wat zijn de kenmerken van deze software?
Deze software is uiterst gebruiksvriendelijk en vereist weinig tijd. Het enige wat u hoeft te doen is per product of dienst eenmalig de prijs invullen en aan de hand van uw verkoopboek (bijvoorbeeld maandelijks) het aantal verkochte producten invoeren. De software maakt vervolgens voor u alle benodigde analyses.  

Andere Financiële Software
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor

Prijs Omzetmonitor:

€ Prijs: 59.00

 MKB Omzet Monitor

Meer informatie over: MKB Omzet Monitor


Software Offertes schrijven (Inclusief Rekentool en Boekje)

Software Offertes Schrijven, incl. Rekentool en Boekje

Schrijf met deze software in tien stappen een scorende offerte!

- Schrijf onder digitale begeleiding aan de onderdelen van uw offerte; 

- Maak een foutloze offerte-berekening en bepaalde BTW;
- Bent u bij de laatste stap, dan klikt u op de knop “Maak offerte” waarna een complete offertetekst in Word op uw beeldscherm verschijnt; 
- Zorg tot slot voor een goede opmaak volgens uw huisstijl en uw offerte is klaar!

Inclusief:
- Database
voor opslag van verzonden offertes;
-
Mogelijkheid om zelf offertemodellen te maken;
-
Met uw collega's samenwerken aan offertes;
- Handig boekje
met tips en adviezen voor een sterke offerte. 

De voordelen van deze software op een rij:
- Alle elementen zitten in uw offerte, u vergeet niets meer
- Door de commercieel sterke aanpak, scoren uw offertes significant beter
- Al uw offertes kennen vanaf heden één aanpak en één stijl
- U bespaart tijd doordat de Wizard u als het ware “bij de hand neemt”. Geen last dus meer van een writersblock.
- U profiteert van de vele praktijkvoorbeelden. Handig 'als u het even niet meer weet'!

NB. De geringe kosten heeft u er na de eerste offerte allang weer uit!

Bestel daarom deze software vandaag nog!

Andere Offerte Software
CD-ROM Offertemanager
Software Offerteberekeningen Maken

Prijs Software Offertes Schrijven:

€ Prijs: 69.00

 Software Offertes schrijven (Inclusief Rekentool en Boekje)

Meer informatie over: Software Offertes schrijven (Inclusief Rekentool en Boekje)


Software Offerteberekening Maken

Grip op uw Offerteberekeningen

Voor welke bedrijven gemaakt?
De Software Offerte Berekeningen Maken (Versie Zakelijke Dienstverlening/Ambacht/Productie) is ontwikkeld voor MKB-bedrijven die behoren tot de Zakelijke dienstverlening, Ambachtelijke bedrijven en Productiebedrijven. Bijvoorbeeld adviesbureaus, hoveniers, aannemers of galvaniseerbedrijven. En al die andere bedrijven die opdrachten op maat uitvoeren voor klanten en opdrachtgevers.  

Alle voordelen op een rij
- Systematisch werken aan de opbouw van uw offerteprijs: u neemt alle onderdelen mee in uw berekening:  dus geen onnodig mislopen van omzet. Alles zit erin.

- Geen rekenfouten: Als u uw gegevens correct invoert, voorkomt u met de software het maken van rekenfouten bij het bepalen van uw offerteprijs. U loopt dus geen onnodige financiële risico's

- U bespaart kostbare tijd. De software biedt de mogelijkheid van Standaard Rekenmodellen aan te maken per type klant. Hiermee hoeft u dus niet steeds weer dezelfde berekeningen te maken. Gemakkelijk en snel!

- Vormgeving gemakkelijk aan te passen. U kunt de vormgeving van uw offerteberekening gemakkelijk aanpassen aan uw opmaak en huisstijl. Dat zorgt voor een professionele uitstraling richting uw klanten en opdrachtgevers!


Andere Offerte Software

CD-ROMS
CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager


Prijs Software Offerteberekening Maken:

€ Prijs: 59.00

 Software Offerteberekening Maken

Meer informatie over: Software Offerteberekening Maken


Software "Totaalbedrag Berekenen"

Software "Totaalbedrag Berekenen"

Voor welke bedrijven gemaakt?
De Software Totaalbedrag Berekenen is ontwikkeld voor MKB-bedrijven uit de Detailhandel en de Groothandel. Bijvoorbeeld voor een wijnhandel, een computerleverancier, een garage of een groothandel in bepaalde producten.

Wat kunt u met deze software? 
Met deze software maakt u snel en gemakkelijk een totale prijsberekening voor alle onderdelen van een product die u aan uw klant levert.

Hoe werkt deze software?
Klik op de gewenste onderdelen uit uw assortiment, klik de juiste klant aan, printen en klaar! Een verkoopbrief die automatisch is voor zien van de juiste klantgegevens en prijs kan u direct printen en meesturen. Dat scheelt u dus veel tijd en voorkomt dat u rekenfouten maakt!

Het is mogelijk om per type klant of per type product standaardmodellen naar keuze aan te maken. Zodat u per klant of per type product direct de juiste prijs kunt bepalen.

Veel in dit programma kunt u aanpassen aan uw specifieke situatie. En dat is wel zo handig!

Wat zijn de voordelen van deze software?
Gebruik van deze software biedt u verschillende voordelen:

- Besparing van tijd: Eenmalig voert u uw assortiment in waarna u volstaat met het aanklikken van de onderdelen en de klant voor uw prijsberekening en verkoopbrief. Dat scheelt u veel tijd!

- Geen rekenfouten: Gebruik van de software zorgt ervoor dat u geen rekenfouten maakt. Zijn uw assortimentsprijzen correct dan kunt u in principe geen fouten meer maken bij het maken van uw prijsopgaaf.

- Flexibiliteit: De software biedt u de mogelijkheid van het aanpassen aan uw specifieke situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de artikelendatabase deels aanpassen aan uw eigen behoefte.

- Vormgeving volgens uw huisstijl. U kunt de vormgeving van uw offerteberekening en verkoopbrief aanpassen aan uw opmaak en huisstijl. Dat zorgt voor een professionele uitstraling richting uw klanten en opdrachtgevers!


Andere Sales Software

CD-ROMS
CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager


Prijs van deze Software:

€ Prijs: 49.00

 Software "Totaalbedrag Berekenen"

Meer informatie over: Software "Totaalbedrag Berekenen"


Software Verkoopbrief schrijven

Sterke Verkooptekst Schrijven

Deze Software bevat een zogenoemde wizard voor het stapsgewijs schrijven van een sterke verkoopbrief. Elke stap voorziet u van praktische informatie, tips, adviezen en inspirerende voorbeelden.

Hoe werkt deze software?
Voer per stap de gevraagde gegevens in waarna aan het eind (na de zevende stap) in Word een sterke verkooptekst op uw beeldscherm verschijnt.

Belangrijke aandachtspunten van de Software
- Hoe bedenk ik een pakkende koptekst?
- Wat is een goede afsluiting van mijn verkoopbrief?
- Wat zijn belangrijkste onderdelen van een professionele verkoopbrief?
- Wat zet ik in de bodytekst?
- Waarop moet ik letten bij het schrijven zelf (schrijftips)?
- Waarop moet ik letten bij het afsluiten van uw verkoopbrief?

€ Prijs: 49.00

 Software Verkoopbrief schrijven

Meer informatie over: Software Verkoopbrief schrijven


Software Belscript schrijven

Handzaam Belscript Maken

Met deze Software maakt u in zeven stappen een professioneel belscript. Het door u geschreven belscript kunt u opslaan in een aparte database onder een specifieke naam (per product of dienst). Zodat u dit script later nog een keer kunt bewerken en hergebruiken.

U kunt met deze software ook de score van uw telemarketing bijhouden. Zodat u altijd weet wat het rendement is van uw belactie.

€ Prijs: 49.00

 Software Belscript schrijven

Meer informatie over: Software Belscript schrijven


Software Persberichten schrijven

Scorend Persbericht Maken

Met deze Software maakt u in vijf stappen een professioneel persbericht. De door u gemaakte persberichten slaat u centraal op om ze daarna gemakkelijk te kunnen raadplegen als dat nodig is.

Wat kunt u met deze software?
U kunt met deze software zowel een persbericht schrijven als een medialijst op maat samenstellen (e-mailadressen en postadressen). Zodat u uw persbericht direct per e-mail of per post kunt versturen.

€ Prijs: 39.50

 Software Persberichten schrijven

Meer informatie over: Software Persberichten schrijvenOrders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...