1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

CD-ROM Grip op financiŽle zaken
De praktijk cd-rom 'Grip op financiële zaken' is bedoeld als een praktische ondersteuning voor ondernemers die hun groeiende bedrijf financieel goed willen managen. 

De doelgroep is behalve de ondernemer uit het MKB ook de manager. Mensen die  de jaarcijfers beter willen kunnen lezen en begrijpen zodat ze hun financieel management sterk kunnen verbeteren. En tot slot ook voor vrije beroepsbeoefenaren en vertegenwoordigers van ondernemingsraden.

De REKENMODELLEN op een rij:


1. Liquiditeitsprognose

2. Investeringsprognose

3. Exploitatieprognose en Winst- en Verliesrekening
    - financieringskosten en overige kosten
    - kengetallen Winst- en Verliesrekening
      (totale vermogen, eigen vermogen, rentabiliteit eigen vermogen, rentabiliteit vreemd vermogen en rentabiliteit totale vermogen)
    - omzetcijfers omzetprognose
    - inkoopwaarde omzet

4. Balansanalyse
    - referentiebalans
    - kengetallen (werkelijk en prognose) van current ratio, quick ratio, werkkapitaal, werkkapitaalratio, solvabiliteit en solvabiliteitsverhouding.
    - Horizontale balansanalyse
    - Verticale balansanalyse

5. Financieringsplan

De rekenmodellen zijn zeer gebruiksvriendelijk. U hoeft uitsluitend de gevraagde cijfers in te voeren, waarna de programma's de berekeningen voor u uitvoeren.

De ONDERWERPEN die op deze CD-ROM en in het boekje zijn opgenomen:
- Dagelijks financieel management;
- Zorgen voor een winstgevende bedrijfsvoering;
- Beoordelen van uw financiële situatie;
- Wat doet u met uw financiële cijfers?
- Wat moet u weten over uw resultatenrekening?
- Hoe beoordeelt u uw resultatenrekening?
- Wat moet u weten over uw balans?
- Hoe trekt u de juiste conclusies t.a.v. de financiële positie van uw bedrijf?
- Hoe beoordeelt u uw voorraadbeheer?
- Hoe gaat u om met uw accountant?
- Beheer van uw financiële situatie;
- Hoe zorgt u voor voldoende geld in uw bedrijf?
- Hoe pakt u uw debiteurenbeheer aan in de praktijk?
- Plannen van uw financiële situatie;
- Hoe stuurt u uw bedrijf financieel?
- Hoe maakt u een investeringsprognose?
- Hoe maakt u een financieringsplan?
- Hoe maakt u een exploitatieprognose?
- Hoe maakt u een liquiditeitsprognose?
- Hoe maakt u een balansprognose?

Financiering van uw bedrijf
- W
at zijn de financieringsmogelijkheden?
- Hoe krijgt u een krediet bij uw bank?
- Waar moet u op letten bij het aanvragen van een bankkrediet?
- Wat zijn de mogelijkheden van een informal investor?
- Wat zijn de mogelijkheden van leasing?
- Wat zijn de mogelijkheden van factoring?
- Hoe overleeft u slechte tijden?
- Overleven van 'slechte tijden';
- Wat zijn de signalen van geldproblemen in uw bedrijf?
- Welke maatregelen kunt u dan nemen?
- Rechtsvorm en aansprakelijkheid;
- Ondernemingsvormen, financiering en aansprakelijkheidDeze software is ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants.

Andere Financiële Software
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Prijs van de CD-ROM:

Prijs 89.00

 

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...