1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Gratis Artikelen

Kies een thema

Personeel
Financieel
Verkoop
Communicatie
Fiscaal
Juridische Advisering

PERSONEEL (behorend bij HRM-Tools voor Leidinggevenden)


Personeel Aannemen
Houd rekening met een liegende sollicitant
Hoe maakt u een goede functieomschrijving bij een vacature?
Zo maakt u een goede vacaturetekst
Personeel in dienst nemen begint bij een goed arbeidscontract
Let op wettelijke regels bij het opstellen van uw vacaturetekst
Personeel Aannemen begint bij een goede arbeidsovereenkomst
Stappenplan Personeel aannemen
Hoe herkent u een namaakdiploma?
Personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?
Beginsalaris bepalen: Aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken
Salarisvragen die u kunt stellen als werkgever bij sollicitaties
Functieprofiel maken bij een vacature
Legitimatieplicht en wat u als werkgever moet doen
Oproepcontract: Houd de risicoĺs als werkgever in de gaten!
Personeelskosten: waaruit bestaan die?
Concurrentiebeding aanpassen is soms echt nodig
Aanvangsalaris Bepalen voor uw nieuwe werknemer
Functie Profiel Maken en Functie Profiel Gebruiken
Werknemer Aannemen? Stappenplan Aannemen Werknemer
Van VAR naar DBA - Wat is belangrijk?
Opvolger van de VAR: Wat moet u weten over Model- en Voorbeeldovereenkomsten?
Arbeidscontract Maken? Zorg voor een juridisch gedegen Arbeidscontract
Concurrentiebeding met uw werknemer afsluiten: Let op bepalingen concurrentiebeding
Aannemen van Personeel en de Medische Keuring
Oproepkracht? Let op de risico\'s van een oproepcontract
Salarisindicatie voor nieuwe werknemers: hoe bepaalt u het salaris?
Welkomstgeschenk O&O;
Salarisgesprek: Hoeveel Salaris gaat u uw nieuwe werknemer betalen?
Salarisonderhandelingen: Checklist Aandachtspunten bij Salarisonderhandelingen
Personeelsadvertentie: Waarop letten bij een personeelsadvertentie?
Personeel Ja of Nee? Hoe omgaan met behoefte aan personeel?
Salaris Bepalen: Hoe komt u als werkgever tot een goed salaris voor uw werknemer?
Rekentool voor berekening Uurkosten van ZZP\' er
Rekentool Berekening Personeelskosten
Tijdelijk Personeel inhuren: Hoe regelt u tijdelijk personeel?
Oproepkrachten en de nieuwe Arbeidswetgeving
Hoe zit het met Uitzendkrachten en Payrol medewerkers?
Proeftijd: Wat u als werkgever moet weten over de Proeftijd
Concurrentiebeding: Wanneer is een concurrentiebeding geldig en wanneer niet?
Boetebeding - Wanneer sluit u boetebeding af met uw werknemer?
Geheimhoudingsbeding - Wanneer sluit u een geheimhoudingsbeding af met uw werknemer?
Relatiebeding: Wanneer spreekt u met uw werknemer een Relatiebeding af?
Wijzigingsbeding - Mag u het contract van uw werknemer wijzigen via een wijzigingsbeding?
Ketenregeling: Wanneer, Hoeveel en Hoe lang?
Maak van Stagecontract niet onbedoeld een Arbeidscontract

Vertrek/Ontslag
Voorbeeldbrief Ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
Ontslagvergoeding Werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
Be´┐Żindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
Einde Arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden
Ontslag op staande voet? Ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
Over ontslag en vergoeding: Wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
Ontslag werknemer: U wilt een zieke werknemer ontslaan, kan dat?
Arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
Proeftijd en ontslag: Uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
Ontslagvergoeding: Zowel werknemers als werkgevers kunnen Ontslagvergoeding eisen
Werknemer ontslaan? Toon als werkgever ontslagreden aan!
Voorgenomen ontslag van uw werknemer? Wanneer kunt u uw werknemer ontslaan?
Uw werknemer ontslaan? Welke ontslagbrief stuurt u?
Ontslag: Wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?
Ontslaggesprek: Hoe voert u een ontslaggesprek?
Voorbereiding Ontslaggesprek: Een paar tips voor de werkgever
Groepsontslag: Bepalingen bij ontslag van een groep werknemers
Vakantiedagen en ontslag - wat te doen met de resterende vakantiedagen?
Ontslag van uw medewerker: Stappenplan Ontslag Werknemer
Ontslag van uw Werknemer? Neem concurrentiebeding op in Vaststellingsovereenkomst
Aangepaste Transitievergoeding voor kleine werkgever
Exitgesprek: Bij vertrek werknemer altijd een exitgesprek voeren!
Werknemer uit dienst? Hoe zit het met Vakantiedagen en Vakantiegeld?
Wel of niet ontslaan voor 1 juli 2015?
Themanummer over het Nieuwe Ontslagrecht per 1 juli van dit jaar
Ontslag onder de nieuwe wet Werk en Zekerheid
Ontslag en een Tijdelijk contract: hoe zit dat?
Schorsing van uw werknemer: Wanneer en hoe schorsing?
Wilt u een werknemer ontslaan? Let op deze aandachtspunten
Ontslagvergoeding: Hoe zit het met de ontslagvergoeding van mijn werknemer?
Opzegtermijn bij vastcontract - Let bij ontslag werknemer op de wettelijke opzegtermijn
Wettelijke opzegtermijn van een tijdelijk arbeidscontract
Hoe omgaan met werknemer die niet bevalt?
Ontslagvergoeding: Hoe zit het met de ontslagvergoeding?
Wat kan werknemer doen met de transitievergoeding?
Uw werknemer neemt ontslag: Hoe zit het met de opzegtermijn van de werknemer?
Uw werknemers ontslaan? Dat gaat niet zomaar!
Ontslag op staande voet - Criteria voor ontslag op staande voet
Ontslag zieke werknemer: mag je zieke werknemer ontslaan?
Problemen met uw werknemer? Wanneer kunt u uw werknemer bij problemen ontslaan?
Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Wat zijn bedrijfseconomische redenen?
Anti-ronselbeding - Wat is een anti-ronselbeding?
Ontslag mag na langdurig ziekteverzuim
Bedrijfseconomisch Ontslag - Wanneer is sprake van bedrijfseconomisch ontslag?
Bedrijfseconomisch ontslag - Hoe en Waar vraagt u dat aan?
Bedrijfseconomisch ontslag - Let op de redelijke grond
Deeltijdontslag - Wanneer is sprake van Deeltijdontslag?
Uitbesteding van werk en Ontslag op bedrijfseconomische grond
Ontslag en Herplaatsing Werknemer
Transitievergoeding - Wanneer heeft uw werknemer daar WEL recht op?
Billijke vergoeding bij ontslag van uw werknemer
Schorsen van uw werknemer - Wanneer mag u werknemer schorsen?

Functioneren/Beoordelen
Beoordelingsgesprekken: Hoe voert u het best uw Beoordelingsgespekken?
Wat te doen als uw werknemer onvoldoende functioneert?
Uw werknemer functioneert slecht: Tijd voor een functioneringsgesprek!
Functioneringsgesprek: De belangrijkste zaken van een functioneringsgesprek op een rij

Pratijksituaties
Groeiend aantal bedrijven blokkeert prive sites werknemers
Checklists voor uw werknemers die in het buitenland gaan werken
Oplossen Arbeidsconflict - Ga als werkgever verstandig om met een arbeidsconflict
Reorganisatie - Arbeidsrechtelijke aspecten bij een reorganisatie

Vakantie/Afwezigheid/Verlof
Vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
Vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
Over Ouderschapsverlof: Werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
Hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
Ouderschapverlof en werknemer: Bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
Uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen bij ontslag
Vakantiedagen en Werknemer: Wat u moet weten over Vakantiedagen
Digitale Vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
Vakantiedagen Werknemers: Registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
Bijzonder Verlof: Bedrijven bepalen zelf invulling Bijzonder Verlof
Onbetaald verlof voor uw Werknemer: Welke bepalingen gelden voor Onbetaald Verlof?
Vakantiedagen en Economische Crisis
Opbouw Vakantiedagen tijdens Ziekte
Berekening aantal vakantiedagen bij parttime werknemers
Vakantieaanvraag van uw personeel: hoe omgaan met vakantieaanvragen?
Verlof en doktersbezoek: Welke rechten heeft uw werknemer?
Verjaring van Vakantiedagen Werknemer - Wat te doen?
Arbeidstijdverkorting ATV - Wanneer heeft uw personeel daar recht op?
Ouderschapsverlof - Wat moet u als werkgever weten over Ouderschapsverlof?
Zwangerschapsverlof - Wat moet werkgever weten over Zwangerschapsverlof
Wettelijke en Bovenwettelijke Vakantiedagen - Wat is het verschil?

Leidinggeven/Motiveren
Hoe leidinggeven aan lastige medewerkers?
Leidinggeven aan personeel: Over consequent Leidinggeven
Kledingsvoorschriften op het werk: Welke kledingvoorschriften kunt u opleggen?
Beoordelingsgesprek te belangrijk om te laten lopen!
Arbeidsconflict en Praktijk - Wat kunt u bij een Arbeidsconflict het best doen?
Ruzie op het werk? Wat te doen als werkgever?
Problemen met uw Werknemer? Geef een OfficiŰle Waarschuwing!
Leiding geven vereist goed omgaan met verwachtingen
Conflict met uw werknemer? Ga verstandig met een conflict om!
Arbeidsconflict met uw werknemer? Werk actief aan een Oplossing!
Vergroten Inzetbaarheid van uw Personeel: Hoe pakt u dat aan?
Adviezen voor een betere inzetbaarheid van uw personeel
Werkoverleg: Adviezen en tips voor een goede start
Uw werknemer wil meer of minder werken: Wat te doen als werkgever?
Arbeidsconflict met uw werknemer: Wat te doen bij arbeidsconflict?
OfficiŰle waarschuwing voor uw medewerker

Werkoverleg
Werkoverleg: Gebruik deze Tools voor Goed Werkoverleg
Werkoverleg: Gebruik deze Tools voor Goed Werkoverleg

Ziekteverzuim
Steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
Wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
Arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
Verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
Werknemer ziek? Dit mag u vragen aan uw zieke werknemer
Gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: Let op de Arboregels voor de Bouw!
Actief Verzuimmanagement nodig om risico´┐Żs ziekteverzuim te beperken
Te hoog Ziekteverzuim? Neem de juiste maatregelen tegen Ziekteverzuim!
Actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het MKB
Verzuimkosten verlagen: Hoe pakt u uw verzuimkosten aan?
Wel of niet Verzuimverzekering voor het verzekeren voor ziekteverzuim werknemer?
Vakantie tijdens ziekte : Hoe zit het met de Opbouw van Vakantiedagen?
Uw werknemer Ziek? Hoe gaat u om met Gegevens Zieke werknemer?
Tips voor preventie van Ziekteverzuim
Wachtdagen Betaling bij Ziekte Werknemer
Ontslag zieke werknemer: mag je zieke werknemer ontslaan?
Ziekte en Vakantierechten - Hoe zit dat?
Uw werknemer re-integreert: Hoe zit het met de re-integratie van uw werknemer?
Wat moet ik doen als ik arbeidsongeschikt word?

Personeelsdossier/Administratie
Personeelsdossier: Digitale en papieren bewaarplaats voor werkgever
Werkgever: let op bij het verstrekken van werknemersgegevens aan derden
Welk identiteitsbewijs is nodig voor de identificatieplicht?
Loonstrookje verplicht verstrekken aan werknemer
Reiskostenvergoeding altijd verplicht verstrekken?
Inzagerecht personeelsdossier: Mag uw werknemer uw personeelsdossier inzien?
Personeelsdossier en Inzagerecht in Personeelsdossier - Hoe zit dat?
Bent u als werkgever verplicht een kopie van het personeelsdossier te verstrekken?
Overuren werknemers: wat doet u met teveel Overuren?
Overwerk en uitbetalen: Overwerk gebonden aan regels
Hoe maakt u een Intentieverklaring voor uw werknemer?
Personeelsdossier - Risico van onvolledig en verouderd personeelsdossier

Belonen
Portal Financieel Klaar
Bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
Dertiende maand of Eindejaarsuitkering. Waar moet u op letten?
Salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
Over Salarisberekening voor uw werknemers: Meer vergelijken dan berekening van het salaris
Hoogte Stagevergoeding: Richtlijnen om uw Stagevergoeding te bepalen
Startsalaris Hoger Opgeleide afhankelijk van marktvraag
Startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
Wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
Hoogte Salaris Vaststellen gaat via Vergelijken
De hoogte bepalen van het Salaris voor uw nieuwe werknemer
Loonvordering: Wat moet u als Werkgever weten over een Loonvordering?
Loon uitbetalen: Let op uw loonbetalingsverplichtingen als Werkgever
Werkgever: Voorkom aanspraak op verhoging salaris wegens te laten salarisbetaling
Wat te doen als uw werknemer Salarisverhoging vraagt?
Adviezen voor een salarisgesprek met uw werknemer in crisistijd
Bonus niet uitkeren door werkgever, wanneer toegestaan?
Salarisberekening: Stappen van Bruto naar Netto
Brutoloon bij Oproepkrachten
Oproepkrachten aannemen? Hoe zit het met afspraken maken?
Loonstrook voor uw werknemer? U bent verplicht loonstrook te verstrekken
Salaris Werknemer - Stappenplan Bepalen van het Salaris
Demotie: Wanneer is demotie mogelijk?
Demotie: Aandachtspunten voor toepassen Demotie
Aanvangssalaris: Hoe hoog wordt het aanvangssalaris van mijn nieuwe werknemer?
Een stagair aannemen: Wat wordt de stagevergoeding?
Salarisverhoging - Wanneer salarisverhoging voor uw werknemer?
Vakantiegeld: Wat moet u als werkgever weten over vakantiegeld?
Vakantiegeld - Bijzondere situaties rond het vakantiegeld
Toeslag: Wanneer heeft uw werknemer recht op een toeslag?

Regelingen en Vergoedingen
Moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
Overwerk in de praktijk: Kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
Over minder werken: Er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
Wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
Toeslag Overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
Reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
Overwerktoeslag: Wanneer wel en wanneer geen Overwerktoeslag?
Over Reiskostenvergoeding: Bepalen van hoogte Reiskostenvergoeding blijft maatwerk
Wanneer is Reistijd ook Werktijd?
Hoogte Reiskosten vergoeding afhankelijk van verschillende factoren
Kilometervergoeding voor uw personeel
Kilometer vergoeding vaststellen voor uw personeel
Arbeidsrecht gewijzigd met betrekking tot Waar en Wanneer werken
Wanneer recht op een Onregelmatigheidstoeslag?
Overuren en Overwerk? Hoe zit het met de Overwerkvergoeding?
Pauze tijdens het werk: Recht van uw werknemer op Pauze
Arbeidstijden: Hoe zit het met de wettelijke bepalingen van Arbeidstijden?

Arbeidscontract
Werknemer en Pensioenovereenkomst: Hoe om te gaan met een Pensioenovereenkomst?
Wat als u geen concurrentiebeding afspreekt met uw werknemer?
Non-Concurrentiebeding afspreken met uw Werknemer
Relatiebeding: Bedrijvenlijst mogelijk onderdeel relatiebeding
Over de Functiebeschrijving: Hoe maakt u een Functiebeschrijving?
Kledingvoorschrift en bedrijf: niet ieder kledingvoorschrift is geoorloofd
Oproep Contract: Houd risico van oproep contract in de gaten
Werken met Model- en Voorbeeldovereenkomsten
Geheimhoudingsbeding - Wat u moet weten over het geheimhoudingsbeding
Aandachtspunten voor het Boetebeding in het Concurrentiebeding
Bijzondere Arbeidsovereenkomst voor Oproepkrachten
Contracten voor Oproepkrachten
Werkkostenregeling en Arbeidscontract van uw Werknemers: Wat te doen?
Wijzigingsbeding: Neem altijd wijzigingsbeding op in Arbeidscontract
Oproepkrachten: Dit moet u weten over oproepkrachten
Relatiebeding: Wat is de werking van een Relatiebeding?
Arbeidscontract kiezen: Vast of Tijdelijk contract?
Kiezen tussen een gedetacheerde arbeidskracht en een uitzendkracht
Arbeidscontract met een ontbindende voorwaarde?
Arbeidscontract aanbieden voor de duur van een Project
Relatiebeding - Waarop moet u letten bij een relatiebeding met uw werknemer?
Beeindigen Jaarcontract: Aandachtspunten einde Tijdelijk Contract
Arbeidstijden - Wat moet je weten over arbeidstijden?
Overwerk op het werk - Hoe zit het met overwerk?

Reorganisatie/Collectief Ontslag
Reorganisatie: Hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
Reorganisatie en ontslag: Betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
Reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
Over het Sociaal plan: Hoe zit het met het Sociaal Plan bij Reorganisatie?
Reorganisatie: Gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
Reorganisatie? Let op de verplichting van Medezeggenschap
Sociaal Plan - Wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
Doorstart na Faillissement - Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?

Arbo
Wijziging RI&E-wetgeving; vanwege kleine bedrijven in het MKB

FINANCIEEL


Omzet
Branche informatie vinden op internet: een aantal tips
Omzet Analyse: Ken de samenstelling van uw Omzet!
Inzicht in uw omzet, hoe krijgt u dat?
Omzetprognose: Hoe maakt u een gedetailleerde Omzetprognose?
Wapen uw bedrijf tegen slechte tijden: Zorg voor Omzet vergroting
Groeien met uw bedrijf: Hoe doet u dat?
Winstvergroting: Negen tips voor meer Winst en hoger Rendement
De praktijk van het werken met een Kredietverzekering

Bedrijfskosten
Personeelskosten: hoe hoog zijn ze in vergelijking met uw brutomarge?
Kosten van uw accountant te hoog? Bespaar op uw accountantskosten!
Loonkosten in uw bedrijf: hoe gaat u om met de gemiddelde loonsom?
Over Bedrijfskosten Houd uw bedrijfskosten in de gaten
Stappenplan Kosten Besparen: Pak het besparen op kosten slim aan
Kostenbesparing: Kritisch op uw bedrijfskosten voor een hogere netto winst
Over kostenbesparing: Aandachtspunten bij uw voornemen tot Kostenbesparing
Hoe zit het met de BPM bij aanschaf van een auto?
Bedrijfskosten omlaag? Zo vermindert u uw bedrijfskosten!
Bankkosten: Bespaar op uw bankkosten
Bespaar tijd, geld en brandstof met Automatische Rittenregistratie

Kostprijsberekening
Bereken uw uurtarief/dagtarief op maat
Welke declaratiemethode kiest u?
Uren schrijven lastig voor consultants
Kostprijsberekeningen moet iedere ondernemer kunnen maken
Kostprijsberekening: geen bedrijf kan zonder!
Maak regelmatig een kostprijsberekening voor een goed rendement
Over kostprijs berekening: Maak regelmatig een kostprijs berekening
Urenregistratie voor uw bedrijf? Zo maakt u een goede urenregistratie...
De prijs van uw product of dienst
Kostprijs - Hoe bepaalt u uw kostprijs?
Inkoopkosten - Hoe verlaagt u uw inkoopkosten?
Personeelskosten berekenen: Wat kost uw personeel u eigenlijk?

Winst/Brutomarge
Houd de brutomarge van uw producten in de gaten
Met een Voor- en Nacalculatie grip op winstgevendheid van uw producten
Heeft ons bedrijf wel winst gemaakt?
Aandacht voor uw Bedrijfsrendement

Jaarrekening
Elektronisch deponeren van uw jaarrekening
Grensbedragen midden- en kleinbedrijf
Zˇ maakt u een kostenverdeelstaat
Wat doet u met uw financiŰle cijfers?
Analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?
Vergelijk de hoogte en samenstelling van uw Omzet met uw branchegenoten!
Over FinanciŰle kengetallen: wat doet u met uw financiŰle cijfers uit uw jaarverslag?
Over Cash Flow: Let op de Cash Flow in uw bedrijf
Uw winst- en verliesrekening: Hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?
De balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw Balans?
Uw jaarcijfers: Waar kijkt u naar bij het beoordelen van uw jaarcijfers?
Accountantscontrole: Praktijktips voor een effectieve accountantscontrole
Bedrijfsresultaat: Wat moet u weten over uw Bedrijfsresultaat?
Kapitaalslasten: Welke Kapitaalslasten heeft uw bedrijf?
Balans lezen - Hoe leest u als ondernemer uw Balans?
Balens lezen en Liquiditeit: Uitleg over de Liquiditeit
Balans lezen - Hoe zit het met de waarde van de bezittingen in mijn bedrijf?
Balansanalyse - Zo voert u een Horizontale Balansanalyse uit
Balans lezen - Belangrijkste kengetallen
Deponeringsplicht - Welke bedrijven moeten jaarrekening deponeren bij de KvK?
Vragen stellen bij de presentatie van uw Jaarrekening

Begrotingen en Prognoses
Zˇ maakt in een investeringsprognose
Zˇ maakt u een liquiditeitsprognose
Zˇ maakt u een balansprognose
Zˇ maakt u een exploitatiebegroting
Liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) Waarom zou u dat doen?
Financi´┐Żle Prognose maken vereist goede afweging
Financi´┐Żle begroting maken zonder missers
Liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
Zˇ maakt u een Liquiditeitsbegroting
Exploitatie begroting: Stappenplan voor het maken van een Exploitatie Begroting
Financi´┐Żle Prognoses: Maak zelf uw financi´┐Żle prognoses voor volgend jaar
Maak regelmatig Liquiditeitsbegroting
Sturen op Financiele Cijfers beter dan op Cashflow

FinanciŰle Planning
Salarisberekening bij een eenmanszaak
Zˇ beschikt u dagelijks over voldoende werkkapitaal in uw bedrijf
Zˇ maakt u een financieringsplan
Financieringsplan? Nuttiger dan u denkt!!
Financieel Plan noodzakelijk voor een goede financi´┐Żle vertaling van uw businessplan
Businessplan Maken? Adviezen voor Financieel gedeelte Businessplan
FinanciŰle Begroting Opstellen volgens de regels
Rekenrente: Uw financiele toekomst en de Rekenrente
Over het Ondernemingsplan: FinanciŰle vragen in het Ondernemingsplan
Het Financi´┐Żle gedeelte van uw Ondernemingsplan
Businessplan Schrijven? Let op deze aspecten van een businessplan...
Banktegoeden: Hoe zit het met de garantie van uw Banktegoed?
Verbeter de Kasstroom van uw bedrijf: Zes Adviezen
Portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)
Vermogensopbouw na verkoop van uw bedrijf
Vermogensbeheer nodig - Criteria voor vermogensbeheerder

Financiering
Laatste kans starters als bank financieringsaanvraag afwijst
Welke subsidies zijn er voor ondernemers?
Kapitaal voor snelgroeiend bedrijf
Zelfstandigenfonds voor ZZP ers
FinanciŰle hulp bij een snelle groei van uw bedrijf
Goede perspectieven en toch geen bankkrediet?
Uitdagerskrediet voor u in het verschiet?
Uw ondernemingsvorm moet passen bij de optimale financiering
Aandachtspunten bij een Kredietaanvraag
Alle Financieringsmogelijkheden op een rij...
Informal Investors iets voor u?
Factoring: de mogelijkheden
Leasing: de mogelijkheden
Orderfinanciering mag niet leiden tot liquiditeitsproblemen
Investeerders als aandeelhouders in uw bedrijf? Ga er goed mee om!
Voorfinanciering Orders mag niet leiden tot liquiditeitsproblemen
Kredietaanvraag bij een bank: Stappenplan bij het doen van een Kredietaanvraag
Financiering: Hoe krijgt u snel een klein krediet (tot ca. 50.000 euro)?
Krediet en financiering: Financieren of herfinancieren van een krediet?
Werkkapitaal: Adviezen voor het planmatig omgaan met uw Werkkapitaal
Krediet bij uw bank: Hoe maakt u de kans op krediet zo groot mogelijk?
Krediet voor het MKB: hoe krijgt u krediet?
Bedrijfsovername: Financiering van Bedrijfsovername via de familie?
Financieringsaanvraag bij bank: Zorg voor goede voorbereiding Aanvraag Financiering
Werkkapitaal Financiering: FinanciŰle Oplossing voor uw bedrijf?
Operational lease of Financial Lease?
Autofinanciering: Persoonlijke lening of Doorlopend krediet?
Doorlopend Krediet: Wat zijn de kenmerken van een Doorlopend Krediet
Persoonlijke Lening: Weeg voordelen persoonlijke lening af tegen nadelen
Doorlopend krediet: Weeg voordelen doorlopend krediet af tegen de nadelen
Huurkoop: Weeg voordelen huurkoop goed af tegen nadelen Huurkoop
Lease: Zet voor- en nadelen van lease goed op een rij!
Overige kredietmogelijkheden als bank u geen krediet verstrekt?
Financieringskosten voor uw bedrijf - Welke financieringskosten?
Themanummer Bedrijfsfinanciering 2015
Financiering nodig - Hoe hoog is het benodigde bedrag?
Crowdfunding - Is crowdfunding geschikt voor uw bedrijf?
Financieringsregelingen voor startende bedrijven
Leningsovereenkomst bij geld lenen binnen de familie
Doorlopend krediet bij uw Bank? Vergelijken bij Doorlopend Krediet loont!
Prive financieren van uw Zakenauto? Let op deze Financieringsadviezen
Kredietverzekering - Meer omzet met kredietverzekering?
Op rekening leveren? Dek uw risico af!
De praktijk van het werken met een Kredietverzekering
Kredietverzekering vraagt juridische aandacht
Factoring - Wanneer is factoring geschikt?
Stapelfinanciering: Letterlijk Stapelen van Financiering
Stapelfinanciering: Stapelfinanciering beter dan Krediet bij een bank?
Stapelfinanciering: Een Voorbeeld van Stapelfinanciering

Financieel Management
Maatregelen voor het beter beheersen van uw inkomende en uitgaande geldstromen
Het volgen van een Financi´┐Żle cursus
Financieel Grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?
Zo doet u aan voorraadbeheer
Hoe verbetert u uw cashflow
Financieel Management: Besteed er dagelijks aandacht aan!
Bezit uw bedrijf aandelen? Let op de financi´┐Żle gevolgen
Cashflow of Kasstroomoverzicht: Hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?
Overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan
Vijf Adviezen voor een Financieel Gezond Bedrijf
Bankgarantie? Zorg voor meer zekerheid met Bankgarantie

Productiviteit
Bepaal de Productiviteit van uw Werknemers
Productiviteit van uw werknemers: is deze productiviteit hoog genoeg?
Productiviteit Verhoging? Waar moet u op letten?

Accountant/Adviseur
Accountantscontrole verplicht? Wanneer geldt accountantsverplichting?
Hoe gaat u goed om met uw Accountant?
Aandachtspunten bij Beoordeling van uw Accountant
Verplichting accountantscontrole? Wat kunt u doen?
Checklist Omgaan met uw Accountant
Boekhouder zoeken: Hoe vindt u een goede boekhouder?
Accountantskosten te hoog? Houd de kosten van uw accountant binnen de perken
Accountantskosten - bespaar op uw accountantskosten

Debiteurenbeheer
Debiteurenbeheer pakt u zo aan...
Een Originele Aanmaning van debiteuren
Effectief debiteurenbeheer van belang voor uw bedrijfscontinu´teit
Werken aan een goed Debiteurenbeheer
Betalingsgedrag slecht? Hoe verbetert u het betalingsgedrag van uw klanten?
Verzonden Factuur? Hoe wordt uw factuur zo snel mogelijk betaald?
Elektronisch Factureren: de voors en tegens van Elektronisch Factureren
Uw debiteur betaalt veel te laat? Bereken Wettelijke rente!
Belang van Debiteurenbeheer: Zorg voor een goede aanpak van uw Debiteurenbeheer
Betalingsregeling: Tref bij betalingsproblemen met uw debiteur een betalingsregeling!
Debiteurenbeheer en Aanpakken van wanbetalers: Wat kan de rechter voor u doen?
Debiteurenbeheer en Wanbetaling: Stappenplan ter beperking van uw risico
Een goed betalende debiteur? Automatiseer het contact met uw debiteur
Uw rekening niet betaald? Hoe rekening snel betaald krijgen?
Debiteurenbeheer: Wat u moet weten over debiteurenbeheer
Debiteurenbeheer: Neem preventieve maatregelen
Debiteurenbeheer: Modelbrieven voor Debiteurenbeheer
Debiteurenbeheer en Wanbetalers
Debiteurenbeheer: Optimaliseer met software uw debiteurenbeheer
Uw Cash Flow verbeteren? Dit kunt u doen voor een betere Cash Flow
Aanmaning tijdrovend? Automatiseer uw Aanmaningen!
Rechtsmaatregelen bij een dreigend faillissement
Wat kunt u als crediteur doen bij dreigend faillissement?
Betalingsherinnering verzenden? Automatiseer uw betalingsherinneringen
Te laat betaalde facturen? Zorg voor snellere betaling Facturen
Uw klanten tijdig laten betalen? Betalen van uw klant kunt u stimuleren
Betalingsregeling treffen? Tips voor een doeltreffende Betalingsregeling
Debiteurenbeheer - zorg voor een sterk debiteurenbeheer
Conservatoir beslag: Moet ik wel of niet beslag laten leggen?
Factuur betaald, maar problemen met de levering van product of dienst
Onbetaalde factuur? Wat kunt u doen bij onbetaalde factuur?

Bedrijfsverkoop/Bedrijfsovername
Hoe omgaan met Goodwill? Zo bepaalt u de hoogte van Goodwill
Waardebepaling van uw bedrijf? Eerst uw jaarrekening normaliseren
Goodwill - Waar gaat het over?
Bedrijfswaardering? De waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
Bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
Financiering overname Aandelen: Waar moet u op letten?
Waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
Good will: hoe om te gaan met good will?
Bedrijfsovername: Adviezen bij overname van een bedrijf
Waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt
Bedrijfsovername: welke manieren van bedrijfsovername zijn er?
Voorbeeld Bedrijfsovername en Financiering
Faillissement: Adviezen bij het kopen van een bedrijf uit een faillissement
Zorg voor een Optimale Verkoopprijs van uw Bedrijf
Hoe bepaalt u de hoogte van de verkoopprijs van uw bedrijf?
Bedrijfsovername - Wat gebeurt met de werknemers bij bedrijfsovername?
Overname Familiebedrijf - Specifiek of niet?
Overname Familiebedrijf - Specifiek of niet?
Goodwill van een bedrijf: Hoe bepaalt u de Goodwill?
Management Buy Out - Wat houdt een Management Buy Out in?
Bedrijfsovername - Let op de valkuilen bij een bedrijfsovername
Mogelijke valkuilen bij bedrijfsovername op een rij
Activa Passiva Transactie of Aandelentransactie?

FinanciŰle Problemen/Faillissement
FinanciŰle problemen kunt u zien aankomen
Wat kunt u doen tegen Kassafraude?
Uw bedrijf in Financieel zwaar weer? Houd de Signalen in de gaten!
Financieel Risico: Signalen van financi´┐Żle dreigingen voor uw bedrijf
Economische noodzaak ontslag personeel moet u kunnen aantonen!
Financi´┐Żle problemen in uw bedrijf? Hoe herkent u Financi´┐Żle Problemen?
Betalingsonmacht: U kunt het salaris van uw personeel niet meer betalen?
Executiewaarde van uw bedrijf: Hoe bepaal je de executiewaarde?
Ontslag bij faillissement - Wat zijn de rechten van de werknemer bij faillissement?
Geldvordering: wederpartij betaalt maar niet...
Ondernemer en Alimentatie: Hoe berekent u uw alimentatie?

Autokosten
Hoe berekent u uw autokosten op kilometerbasis?
Over de Rittenadministratie: Zorg voor een correcte Rittenadministratie
Rekentool voor beslissing Nieuwe auto: Kopen, Huren of Leasen?
Variabele kosten van uw Zakenauto
Belangrijke Onderdelen van uw Autokosten
Wat zijn uw werkelijke kosten per kilometer?

Investeren
Op zoek naar een succesvol zakenman als investeerder?
Zakenpartner zoeken, hoe doe je dat?
Stadia bij de groei van uw bedrijf
Zakenpartners: van plan te gaan samenwerken in een bedrijf?
Werken in de cloud: Hoe worden uw medewerkers maximaal productief?

Administratie
Over Boekhoudsoftware: Zorg voor juiste Selectie en Keuze van Boekhoudsoftware
Elektronisch factureren: Blijf bij met onderwerp E-facturering!
Onkosten moeten worden gespecificeerd op Loonstrook
Dingen die je nog niet wist over e-facturatie

VERKOOP


Direct Mail
Eerst een goede voorbereiding, dan de verkoopbrief schrijven!
Test uw verkoopbrief voor beter resultaat!
Voorbeeld Verkoopbrief voor de juiste schrijfstijl
Uw klantadressen zijn GOUD waard!
Kies een premium die opvalt...
De praktijk van Direct Mail: Tien Blunders bij uitvoering Direct Mail
Aparte aandacht voor non-respons bij direct mail
Zes vragen voor een sterke Mail Brief
Goede Bedrijfsadressen een eerste voorwaarde voor Succesvolle mailing
De praktijk van een Mailing: Tien veelgemaakte Mailing Fouten
Zˇ schrijft u een sterke Verkoopbrief
Omzetvergroting via Sterke Mailing
Direct Mail: Wat u over direct-mail moet weten
Selfmailer bij Direct Mail
Bedrijfsbrochure laten maken
Folder nodig? Stappenplan Folder Maken

Telemarketing
Twaalf opstekers voor goede telemarketing
Gebruik een belscript zoals bedoeld
Succes van telemarketing komt neer op voorbereiding en vaardigheden
Checklist voor uw telemarketingactie
Telemarketing: Ook voor bestaande klanten telemarketing toepassen
Goede resultaten bereiken met Telesales
Maak optimaal gebruik van een Telefoonscript

Offertes
Over offertes - Waarom veel offertes niet scoren
Met goed taalgebruik meer omzet
Offertes Maken: Schrijf Systematische offertes
Tips voor uw offerte
Tips bij het maken van een offerte
Opvolgen offertes een kwestie van consequent nabellen
Offerte Model toepassen zorgt voor hogere offertescore
Offertes Schrijven doet u niet voor iedere klant!
Offerte schrijven voor een dienst: denk er goed over na!
Offerte uitbrengen in soorten en maten
Offerte versturen ja of nee?
Tien Vuistregels voor een Scorende Offerte
Schrijven van Offertes: Een paar Aandachtspunten
Opstellen Offerte: waar moet u op letten?
Gebruik van Offertemodel zorgt voor hogere offertescore
Offerte prijs berekenen: Ga strategisch om met uw Offerte Prijs
Offerte Berekening: Voorkom Rekenfouten in uw Offertes
Geldigheid van uw Offerte - Noem in uw Offere een geldigheidstermijn
De vorm van uw Offerte: Uw offerte verzenden per E-mail
De Offerte: Belangrijkste onderdelen uit een Offerte
Offerte Maken? - Tools voor het Maken van Scorende Offertes

Persoonlijke Verkoop
Verkoop Tips: Tip voor het werven van nieuwe klanten
Wijziging van uw klantgegevens
Op de Markt is uw euro...
Checklist Order Verkrijgen
Checklist Nazorg na een verkregen Order
Let op de Verkoopsignalen van uw klanten!
Beter Zaken doen via een Netwerk
Hoe goed omgaan met Twijfelende Klanten?
Valkuilen bij Prijsonderhandelingen
Succesvol Prijsafspraken Maken
Afgebroken Verkoopgesprek? Hoe te Handelen?
Stappenplan Leadgeneratie: Hoe pakt u uw Leadgeneratie goed aan?
Acquireren: van eerste contact tot opdracht
Bedrijfspresentatie bij eerste kennismaking
Nieuwe klanten zoeken: Benader nieuwe klanten op een originele manier!
Prospects zoeken: hoe benadert u prospects het best?
Urenadministratie bijhouden? Op deze manier zet u een goede Urenadministratie op!
Onderhandelen bij een aankoop: Tips voor goed onderhandelen
Testimonial van een Tevreden Klant
Bericht voor de MKB Ondernemer en zijn Adviseur
Contentmarketing: Via een kort Artikel naar een Nieuwe klant

Beursdeelname
Weggevertjes voor uw beursstand
Meer service met een draagtas
Beurzen aflopen voor uw bedrijf: bereid u goed voor!
Als Ondernemer een Beurs Bezoeken?

Factureren/Leveren
Na bestelling snel leveren!
Informeer uw zakelijke relaties optimaal!
Niet elke bestelling maakt u blij!

Verkoopkosten
Verlaag uw Verkoopkosten
Gedupeerd door een nepadvertentie

Verkoopplanning
Verkoopplan: Hoe maakt u een Verkoopplan?
Hoe maakt u een goed Verkoopplan?
Een goede Planning van uw Verkoopactiviteiten

Debiteurenbeheer
Wanbetalers onder uw klanten? Geef Wanbetalers geen kans!

Marketingplan/Verkoopplan
Marktinformatie voor een gedegen Marketingplan of Ondernemingsplan
Hoe introduceer ik een nieuw product op de markt?
Effectief verkopen aan Senioren
Haal meer uit uw Marketingbegroting
Stappenplan Verkoop: Hoe pakt u uw Verkoop goed aan?
Bedrijfsmissie: Hoe ontwikkelt u een Missie voor uw bedrijf?
Benchmark nuttig voor uw bedrijf?

Adverteren
Is vergelijkende reclame eigenlijk toegestaan?
Presenteer uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel
Hoe voorkomt u Advertentiefraude?
De Advertorial: wat moet u weten over een Advertiorial
Antwoordcoupon in een Advertentie
Klanten bereiken met korte artikelen over uw product of dienst

Klantgericht/Klantvriendelijk/Service
Waar laat u uw klanten wachten?
Ruilen zonder Huilen
Wat doet u met de meest gestelde klantvragen?
Duidelijke Gebruiksaanwijzingen vergroten uw Service
Wees Klantgericht: Zorg voor een goede Telefonische Bereikbaarheid
Welke gegevens wel en welke niet vragen van uw prospects?
Verkoop en Service via E-mail
Klanttevredenheid: Klanten aan de telefoon
Klantenservice: Stappenplan bepalen van uw klantenservice
Klachten van klanten: Hoe gaat u er goed mee om?
Klachten verwerken binnen uw bedrijf
Klachtenregeling voor uw klanten
Garantie: wat moet u weten over Garantie?
Korting voor uw Klant: wel of geen korting?

Marketing
Over Merkbeleving
Rendement op uw Marketing - Bepalen leidt tot meer winst!
Stappenplan Sales: Adviezen voor Nieuwe Sales
Productintroductie: Hoe introduceert u een nieuw product op de markt?
Productintroductie: Hoe introduceert u uw product op de markt?

Verkoopacties
Verkoop via de Muur
Verkoopactie: Maak uw Verkoopactie winstgevend

Guerrillamarketing
Guerrillamarketing: Wat u over guerrillamarketing moet weten
Strategie voor Guerrillamarketing Ontwikkelen
Guerrillamarketing: Praktijktips voor Guerillamarketing
Guerrillamarketing: Creativiteit bij guerrillamarketing

Etnomarketing
Etnomarketing: Wat u over etnomarketing moet weten
Etnomarketing: Stappenplan voor de praktijk van etnomarketing
Etnomarketing: Valkuilen van Etnomarketing

Eventmarketing
Eventmarketing: wat u moet weten over eventmarketing
Eventmarketing: toepassen van eventmarketing

Benchmarking
Benchmarking: wat u moet weten over benchmarking
Benchmarking: de praktijk van benchmarking
Benchmarking: Succesfactoren van Benchmarking

Merken
Merken: wat u over merken moet weten
Soorten merken: de opbouw van een merk
Merken: hoe bouwt u aan een merk?
Over merken: Merkspreiding
Merken: het onderhoud van een merk
Merken: Bedreiging van een merk

Missie van uw Onderneming
Missie van uw bedrijf: wat u moet weten over een missie
Missie van uw bedrijf: Hoe ontwikkel je een missie?
Stappenplan Missie van uw bedrijf

Klantenmarketing
Klanttevredenheid: Hoe meet je Klanttevredenheid?
Klanttevredenheid: Enqueteformulier Klanttevredenheid
Meetmethoden Klanttevredenheid
Stappenplan Meten van Klanttevredenheid
Hoe goed kent u uw klant?
Registratie van Klantgegevens
Strategische aspecten Klantendatabase
Stappenplan Opzetten van een Klantendatabase

Tevreden klanten in de Winkel
Zorg voor tevreden klanten in uw winkel
Tevreden klanten in uw winkel: Checklist winkelinterieur
Tevreden klanten in uw winkel: Checklist Exterieur
Meten van Klanttevredenheid in de Winkel
De etalage: wat moet u weten over uw etalage?
Winkelinterieur: een kwalitatief goed winkelinterieur
Zelfbediening in uw winkel

Zakendoen met Leveranciers
Zakendoen met Marketingadviesbureaus
Zakendoen met Reclamebureaus
Zaken doen met PR- of Communicatieadviesbureaus
Zaken doen met een Tekstbureau of een Tekstschrijver
Zakendoen met een Marktonderzoekbureau

CommerciŰle Samenwerkingsvormen
Commerci´┐Żle Samenwerkingsvormen: Wat u moet weten
Winkelformule

Franchising
Franchising: wat u moet weten over Franchising
Franchising: Strategische aspecten van Franchise
Franchise Vergoeding of Franchise fee
Franchise: Afspraken maken met de franchisegever
Franchise: de praktijk van Franchise

Salespromotion
Omzet maken via Gratis Verkopen
Salespromotion: Wat u moet weten over Salespromotion
Strategische planning van Salespromotion
Salespromotion Technieken
Salespromotions: Budgetteren van Salespromotions
Salespromotion: Uitvoeren van Salespromotie Actie
Planning van Salespromotion Actie
Salespromotion Actie: de Communicatie van uw Salespromotion Actie
Premium bij een Salespromotion Actie

Inkoop
Inkoop: Wat u moet weten over Inkoop
Inkoop: Onderdelen van het Inkoopproces
Inkoop: Strategische aspecten van Inkoop
Inkoopplan: Stappenplan voor het maken van een Inkoopplan

Sales Items
Bedrukking van Enveloppen
Alles over Enveloppen
Autobelettering: Adviezen voor een goed Autobelettering
Papiersoorten en enveloppen
Hofleveranciers: Wat zijn Hofleveranciers?
Streepjescode of Barcode
Winkeldiefstal in uw bedrijf?
Bartering als methode om meer Omzet te genereren

Communicatie


Fiscaal


BTW
BTW en korting op uw producten: Hoe verwerkt u de BTW?
BTW & Ondernemers: De belangrijkste zaken rond BTW op een rij
BTW afdragen: Zorg voor tijdelijke afdracht BTW
BTW en Ondernemen: Regeling btw kleine ondernemers
BTW terugvragen bij onbetaalde rekeningen
Margeregeling en uw bedrijfsauto: voorkom dubbele btw
Hoe zit het met Privegebruik Auto en BTW?
BTW en Ondernemer: Aandachtspunten voor de BTW
Verzendkosten en BTW: Hoe zit dat?
Hoe vraagt u de BTW terug van niet betaalde facturen?
Tips over BTW en uw Factuur
BTW en Kostenmaatschap: Let bij kostenmaatschap op de BTW!

Inkomstenbelasting
Kilometeradministratie en Fiscale bijtelling: Zorg voor nauwkeurige Kilometeradministratie
Bijtelling en Auto van de zaak: Hoe verlaagt u uw bijtelling?
Middelingsregeling voor sterk wisselend inkomen
Regeling voor Meewerkende Kinderen Eenvoudiger
Middeling als middel om op uw inkomstenbelasting te besparen
Zakelijke bijtelling auto van de zaak: Eigen bijdrage versus prive gebruik leaseauto
Meewerkaftrek: Een nieuw leven voor de Meewerkaftrek
Urencriterium: Administreer uren dat u voor uw onderneming werkt
Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands Loon
Premie Ongevallenverzekering en de Werkkostenregeling

Vennootschapsbelasting
Fiscale eenheid: Weeg voordelen en nadelen Fiscale eenheid goed af
Vennootschapsbelasting - Wat u over vennootschapsbelasting moet weten
Verliesverdamping: Hoe kunt u verliesverdamping voorkomen?

Ondernemer en Belastinginspecteur
Invorderingsrente: Wanneer betalen van Invorderingsrente?
Belastingcontrole - Tips bij onverwachte belastingcontrole
Bij ontbreken van deugdelijke administratie omkering bewijslast
Wettelijke bewaarplicht administratie: Bewaarplicht Administratie Minimaal Zeven Jaar
Meld uw Betalingsonmacht tijdig bij de Belastingdienst

Oprichten/Staken van bedrijf
Over Goodwill - Fiscale aspecten van goodwill
Aandeelhoudersovereenkomst bij toetreding aandeelhouder(s)
Fiscaalvriendelijke Bedrijfsopvolging binnen de familie
Starten van bedrijf: Durfkapitaal niet meer zo aantrekkelijk
Bedrijfsoverdracht? Overweeg de mogelijkheid van een Stakingslijfrente
Boekhoudverplichting: Houd uw boekhoudverplichting in de gaten
Bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden Ondernemer

DGA en BV
BV oprichten voor eenmalige hoge bate?
DGA en eigen BV: Kijk uit met schulden van u als DGA richting uw BV!
Salaris Directeur van BV- Is uw salaris hoog genoeg?
BV oprichten bij eenmalige grote bate: wanneer voor u gunstig?

Zakelijk versus PriveVermogen
Banksparen: Opbouwen van Pensioen voor Ondernemers via Banksparen
Renteloze Personeelslening als alternatief voor een hypotheek

Werknemer en Loonbelasting
Bijtelling leaseauto voor uw werknemer
Kilometerregistratie en Fiscale bijtelling: Leg de juiste gegevens vast in uw Kilometerregistratie
Fiscale bijtelling auto bij gebruik tijdelijke auto
Loonadministratie: Verschillende belangrijke wijzigingen voor uw Loonadministratie
Extra aandacht voor loonadministratie werknemers
Inlenen Personeel: Let op uw inlenersaansprakelijkheid bij inlenen personeel
Ketenaansprakelijkheid - Wie is aansprakelijk bij Ketenaansprakelijkheid?
Loonheffing - Belangrijke punten tav Loonheffing
ZZP-Modelcontract als opvolger van de VAR
Onkostenspeficicatie moet op de loonstrook

Fiscaal Ondernemersrisico
Fiscale Maatregelen ter verbetering van uw Liquiditeitspositie
Ben ik wel ondernemer voor de Inkomstenbelasting?
Overlijden Ondernemer: Hoe gaat fiscus om met de opvolging?

Investeren en Afschrijven
Onroerend Goed en Afschrijven: Wat is mogelijk bij afschrijven op Onroerend Goed?
Afschrijvingen bijhouden: Bepaal jaarlijks uw totale afschrijvingen
Afschrijven: Waardeer voorraad af in mindere tijden

Fiscale Aftrek Kosten
Kosten rechtsbijstand bij ontslag voor uw werknemer niet aftrekbaar
Bedrijfskosten: Welke bedrijfskosten zijn fiscaal aftrekbaar?
Kosten Praktijkruimte opvoeren als Bedrijfskosten?
De meewerkaftrek: geen beloning maar aftrek voor uw partner
Kostenmaatschap: Samenwerken via Kostenmaatschap kent zowel voordelen als nadelen
Afschrijving - Wat moet u weten over afschrijving

Ondernemer en Pensioen
Pensioenopbouw: Verschillende mogelijkheden van pensioenopbouw voor DGA
Mogelijk Pensioenprobleem bij Bedrijfsoverdracht

Assurantiebelasting
Assurantiebelasting - Wat u moet weten over Assurantiebelasting

Fiscale Regelingen
Fiscale Oudedags Reserve (FOR)
Investeringsaftrek - Welke investeringsaftrek mogelijk?
Kostenvergoeding verstrekken aan uw personeel?
Als erfgenaam bedrijf voortzetten? Maak gebruik van fiscale faciliteiten
Winstvrijstelling voor IB-ondernemers
Hoe maakt u als ondernemer gebruik van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?
Extra Investeringsaftrek voor het MKB
Voorwaarden voor vergoeding reiskosten per Openbaar Vervoer
Werkkostenregeling - Wat u moet weten over de Werkkostenregeling
Werkkostenregeling - De Werkkostenregeling en de Vrije Ruimte
Achterwaartse Verliesverrekening: Drie jaar Verliesverrekening mogelijk
Correcte Urenregistratie noodzakelijk voor Zelfstandigenaftrek
Winstvrijstelling - Regeling Winstvrijstelling voor het MKB
Urencriterium - Urencriterium van belang voor Ondernemersfaciliteiten
Margeregeling - Wanneer gebruikt u de Margeregeling?
Arbeidskorting - Het belangrijkste over Arbeidskorting
Afdrachtvermindering - Hoofdpunten Afdrachtvermindering
Belastingrente - Houd rekening met Belastingrente!
Werken met Modelcontracten na verdwijnen van VAR
Urencriterium - Fiscale belang van het Urencriterium
Fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting

Auto van de Zaak
Auto via de Zaak of via Prive?
Rittenadministratie: welke eisen gelden voor de Rittenadministratie?
Auto van de zaak voordeliger dan Auto in prive?
Rittenadministratie voeren? Houd uw rittenadministratie nauwkeurig bij!
Auto prive of via de Zaak? Hoe zit het met de bijtelling?
Autokostenforfait - Het belangrijkste over het Autokostenforfait

Bedrijfsoverdracht
Bedrijfsverkoop en overdracht: in pacht of huurkoop
Bedrijfsoverdacht en fiscus: Fiscale aspecten van Bedrijfsoverdracht
Belasting en Bedrijfsoverdracht: Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

Successie en bedrijf
Erfbelasting - Belangrijke aandachtspunten Erfbelasting
Estate Planning - Belangrijke punten mbt Estate Planning

Juridische Advisering


Rechtsvormen
Nieuwe portal TOOLS voor de BV
Zaken doen met een maatschap: Stel indien nodig extra zekerheidseisen!
VOF ontbinden? Juridische Aandachtspunten bij ontbinding van een VOF
Flex BV oprichten: Dit moet u weten over de Flex BV
Aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk ondanks Statuten

Reorganisatie van uw Bedrijf
Reorganisatie: Let op juridische aspecten van een Reorganisatie

Incasso van uw facturen
Incasseren van relatief lage geldbedragen: hoe pakt u dat juridisch goed aan?
Retentierecht: Meer juridische Zekerheid bij Wanbetalers met Retentierecht
Credit management - Credit Management is meer dan Debiteurenbeheer

Huur Bedrijfspand
Betaalt u teveel huur voor uw horeca- of winkelruimte? Correctie afdwingbaar!
Aanpassing huurprijs bedrijfsruimte?
Verhuur bedrijfsruimte: Casco verhuur of niet?
Huurder bedrijfsruimte betaalt huur niet: Ontruimen?
Huurder van uw bedrijfspand betaalt de huur niet. Wat te doen?

Intellectueel Eigendom
Auteursrechten: welke auteursrechten moet uw bedrijf respecteren?
Muziekje draaien in uw bedrijf? Betalen graag!

Contractenrecht
Juridische problemen bij samenwerking binnen de BV
Samenwerken in BV via een Managementovereenkomst
Themanummer Tools voor de BV
Zorg voor aparte Koopovereenkomst bij Aandelentransactie
Franchising - Juridische aandachtspunten van franchising
Zakelijke Samenwerking - Meest gemaakte fouten in Zakelijke Samenwerking
Belangrijke onderdelen van uw Leveringsvoorwaarden

Arbeidsrecht
Modelcontracten voor MKB-Adviseurs
Ontslagvergunning aanvragen bij UWV? Let op deze tips voor ontslagvergunning
Tussentijds opzeggen van een Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd mogelijk?
Arbeidscontract kiezen: Vast of Tijdelijk contract?
Nieuwe Wettelijke Regels voor Tijdelijke Arbeidscontracten
DBA als opvolger van de VAR - Wat moet u weten?

Bedrijfsaansprakelijkheid
Bedrijfsaansprakelijkheid: Hoe dekt u de risico´┐Żs af van bedrijfsaansprakelijkheid?

Ondernemingsrecht
Portal - Tools voor de BV
Algemene Voorwaarden opstellen: Kijk uit voor onredelijke Algemene Voorwaarden
Bankgarantie vragen? Maak afspraken over gebruik van Bankgarantie
Garantie geven op uw producten: Hoe zit het juridisch met Garantie?
Kredietverzekering - Let op polisvoorwaarden van een Kredietverzekering
Wat kan er zoal misgaan bij ontslag Statutair Bestuurder?
De aandeelhoudersovereenkomst: Let op consistentie van aandeelhoudersovereenkomst
Lease - Wat zijn de valkuilen van lease?
Aandeelhoudersovereenkomst - Wat regelt u in een aandeelhoudersovereenkomst?
Managementovereenkomst - Wanneer is een Managementovereenkomst nodig?
Leveringsvoorwaarden - Ter hand stellen van Algemene Leveringsvoorwaarden belangrijk
Leveringsvoorwaarden - Vernietigbaarheid van uw leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden - Let op de Zwarte en Grijze Lijst
Leveringsvoorwaarden - Veel voorkomende valkuilen van leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden zijn niet het contract zelf
Samenwerking binnen uw BV en Beperken Juridische Risico
Zakenpartner binnen BV valt weg - Wat te doen
Stichting oprichten - Waarom richt u een bedrijf in de vorm van een Stichting op?
Splitsing van een BV - Wanneer is splitsing BV aan de orde?

Internetrecht
Social Media op het werk: zorg voor een Protocol Social Media

ICT-Recht
Escrow-overeenkomst de oplossing voor uw ICT-risicos
Wet bescherming persoonsgegevens en de Bewerkingsovereenkomst
Datalek? Let op uw wettelijke Meldplicht Datalekken
Bedrijven kunnen hun privacy-voorwaarden vastleggen

Oprichten en BeŰindigen Bedrijf
Stoppen met uw bedrijf? Let op deze Juridische Actiepunten bij BedrijfsbeŰindiging
Onderhandelingen over Bedrijfsovername? Let op juridische risico van intentieverklaring
Wat met uw Personeel bij bedrijfsovername?
Opvolging in de zaak goed geregeld en kinderen allemaal tevreden

Doorstart van uw Bedrijf
Doorstart bij Faillisement: Hoe zorgt u voor een Doorstart?

 

Automatisch nieuwe artikelen lezen. Hoe werkt RSS?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŰle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...