1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Gratis Artikelen

Kies een thema

Personeel
Financieel
Verkoop
Communicatie
Fiscaal
Juridische Advisering

PERSONEEL (behorend bij HRM-Tools voor Leidinggevenden)


Personeel Aannemen
Houd rekening met een liegende sollicitant
Hoe maakt u een goede functieomschrijving bij een vacature?
Zo maakt u een goede vacaturetekst
Personeel in dienst nemen begint bij een goed arbeidscontract
Let op wettelijke regels bij het opstellen van uw vacaturetekst
Personeel Aannemen begint bij een goede arbeidsovereenkomst
Stappenplan Personeel aannemen
Hoe herkent u een namaakdiploma?
Personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?
Beginsalaris bepalen: Aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken
Salarisvragen die u kunt stellen als werkgever bij sollicitaties
Functieprofiel maken bij een vacature
Legitimatieplicht en wat u als werkgever moet doen
Oproepcontract: Houd de risicoís als werkgever in de gaten!
Personeelskosten: waaruit bestaan die?
Concurrentiebeding aanpassen is soms echt nodig
Aanvangsalaris Bepalen voor uw nieuwe werknemer
Functie Profiel Maken en Functie Profiel Gebruiken
Werknemer Aannemen? Stappenplan Aannemen Werknemer
Van VAR naar DBA - Wat is belangrijk?
Opvolger van de VAR: Wat moet u weten over Model- en Voorbeeldovereenkomsten?
Arbeidscontract Maken? Zorg voor een juridisch gedegen Arbeidscontract
Concurrentiebeding met uw werknemer afsluiten: Let op bepalingen concurrentiebeding
Aannemen van Personeel en de Medische Keuring
Oproepkracht? Let op de risico\'s van een oproepcontract
Salarisindicatie voor nieuwe werknemers: hoe bepaalt u het salaris?
Welkomstgeschenk O&O;
Salarisgesprek: Hoeveel Salaris gaat u uw nieuwe werknemer betalen?
Salarisonderhandelingen: Checklist Aandachtspunten bij Salarisonderhandelingen
Personeelsadvertentie: Waarop letten bij een personeelsadvertentie?
Personeel Ja of Nee? Hoe omgaan met behoefte aan personeel?
Hoe omgaan met de DBA als opvolger van de VAR in de praktijk?
Salaris Bepalen: Hoe komt u als werkgever tot een goed salaris voor uw werknemer?
Rekentool voor berekening Uurkosten van ZZP\' er
Rekentool Berekening Personeelskosten
Tijdelijk Personeel inhuren: Hoe regelt u tijdelijk personeel?
Oproepkrachten en de nieuwe Arbeidswetgeving
Hoe zit het met Uitzendkrachten en Payrol medewerkers?
Proeftijd: Wat u als werkgever moet weten over de Proeftijd
Concurrentiebeding: Wanneer is een concurrentiebeding geldig en wanneer niet?
Boetebeding - Wanneer sluit u boetebeding af met uw werknemer?
Geheimhoudingsbeding - Wanneer sluit u een geheimhoudingsbeding af met uw werknemer?
Relatiebeding: Wanneer spreekt u met uw werknemer een Relatiebeding af?
Wijzigingsbeding - Mag u het contract van uw werknemer wijzigen via een wijzigingsbeding?
Ketenregeling: Wanneer, Hoeveel en Hoe lang?
Maak van Stagecontract niet onbedoeld een Arbeidscontract

Vertrek/Ontslag
Voorbeeldbrief Ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
Ontslagvergoeding Werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
BeŽindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
Einde Arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden
Ontslag op staande voet? Ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
Over ontslag en vergoeding: Wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
Ontslag werknemer: U wilt een zieke werknemer ontslaan, kan dat?
Arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
Proeftijd en ontslag: Uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
Ontslagvergoeding: Zowel werknemers als werkgevers kunnen Ontslagvergoeding eisen
Werknemer ontslaan? Toon als werkgever ontslagreden aan!
Voorgenomen ontslag van uw werknemer? Wanneer kunt u uw werknemer ontslaan?
Uw werknemer ontslaan? Welke ontslagbrief stuurt u?
Ontslag: Wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?
Ontslaggesprek: Hoe voert u een ontslaggesprek?
Voorbereiding Ontslaggesprek: Een paar tips voor de werkgever
Groepsontslag: Bepalingen bij ontslag van een groep werknemers
Vakantiedagen en ontslag - wat te doen met de resterende vakantiedagen?
Ontslag van uw medewerker: Stappenplan Ontslag Werknemer
Ontslag van uw Werknemer? Neem concurrentiebeding op in Vaststellingsovereenkomst
Aangepaste Transitievergoeding voor kleine werkgever
Exitgesprek: Bij vertrek werknemer altijd een exitgesprek voeren!
Werknemer uit dienst? Hoe zit het met Vakantiedagen en Vakantiegeld?
Wel of niet ontslaan voor 1 juli 2015?
Themanummer over het Nieuwe Ontslagrecht per 1 juli van dit jaar
Ontslag onder de nieuwe wet Werk en Zekerheid
Ontslag en een Tijdelijk contract: hoe zit dat?
Schorsing van uw werknemer: Wanneer en hoe schorsing?
Wilt u een werknemer ontslaan? Let op deze aandachtspunten
Ontslagvergoeding: Hoe zit het met de ontslagvergoeding van mijn werknemer?
Opzegtermijn bij vastcontract - Let bij ontslag werknemer op de wettelijke opzegtermijn
Wettelijke opzegtermijn van een tijdelijk arbeidscontract
Hoe omgaan met werknemer die niet bevalt?
Ontslagvergoeding: Hoe zit het met de ontslagvergoeding?
Wat kan werknemer doen met de transitievergoeding?
Uw werknemer neemt ontslag: Hoe zit het met de opzegtermijn van de werknemer?
Uw werknemers ontslaan? Dat gaat niet zomaar!
Ontslag op staande voet - Criteria voor ontslag op staande voet
Ontslag zieke werknemer: mag je zieke werknemer ontslaan?
Problemen met uw werknemer? Wanneer kunt u uw werknemer bij problemen ontslaan?
Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Wat zijn bedrijfseconomische redenen?
Anti-ronselbeding - Wat is een anti-ronselbeding?
Ontslag mag na langdurig ziekteverzuim
Bedrijfseconomisch Ontslag - Wanneer is sprake van bedrijfseconomisch ontslag?
Bedrijfseconomisch ontslag - Hoe en Waar vraagt u dat aan?
Bedrijfseconomisch ontslag - Let op de redelijke grond
Deeltijdontslag - Wanneer is sprake van Deeltijdontslag?
Uitbesteding van werk en Ontslag op bedrijfseconomische grond
Ontslag en Herplaatsing Werknemer
Transitievergoeding - Wanneer heeft uw werknemer geen recht op een transitievergoeding?
Transitievergoeding - Wanneer heeft uw werknemer daar WEL recht op?
Billijke vergoeding bij ontslag van uw werknemer
Schorsen van uw werknemer - Wanneer mag u werknemer schorsen?

Functioneren/Beoordelen
Beoordelingsgesprekken: Hoe voert u het best uw Beoordelingsgespekken?
Wat te doen als uw werknemer onvoldoende functioneert?
Uw werknemer functioneert slecht: Tijd voor een functioneringsgesprek!
Functioneringsgesprek: De belangrijkste zaken van een functioneringsgesprek op een rij

Pratijksituaties
Groeiend aantal bedrijven blokkeert prive sites werknemers
Checklists voor uw werknemers die in het buitenland gaan werken
Oplossen Arbeidsconflict - Ga als werkgever verstandig om met een arbeidsconflict
Reorganisatie - Arbeidsrechtelijke aspecten bij een reorganisatie

Vakantie/Afwezigheid/Verlof
Vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
Vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
Over Ouderschapsverlof: Werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
Hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
Ouderschapverlof en werknemer: Bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
Uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen bij ontslag
Vakantiedagen en Werknemer: Wat u moet weten over Vakantiedagen
Digitale Vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
Vakantiedagen Werknemers: Registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
Bijzonder Verlof: Bedrijven bepalen zelf invulling Bijzonder Verlof
Onbetaald verlof voor uw Werknemer: Welke bepalingen gelden voor Onbetaald Verlof?
Vakantiedagen en Economische Crisis
Opbouw Vakantiedagen tijdens Ziekte
Berekening aantal vakantiedagen bij parttime werknemers
Vakantieaanvraag van uw personeel: hoe omgaan met vakantieaanvragen?
Verlof en doktersbezoek: Welke rechten heeft uw werknemer?
Verjaring van Vakantiedagen Werknemer - Wat te doen?
Arbeidstijdverkorting ATV - Wanneer heeft uw personeel daar recht op?
Ouderschapsverlof - Wat moet u als werkgever weten over Ouderschapsverlof?
Zwangerschapsverlof - Wat moet werkgever weten over Zwangerschapsverlof
Wettelijke en Bovenwettelijke Vakantiedagen - Wat is het verschil?

Leidinggeven/Motiveren
Hoe leidinggeven aan lastige medewerkers?
Leidinggeven aan personeel: Over consequent Leidinggeven
Kledingsvoorschriften op het werk: Welke kledingvoorschriften kunt u opleggen?
Beoordelingsgesprek te belangrijk om te laten lopen!
Arbeidsconflict en Praktijk - Wat kunt u bij een Arbeidsconflict het best doen?
Ruzie op het werk? Wat te doen als werkgever?
Problemen met uw Werknemer? Geef een OfficiŽle Waarschuwing!
Leiding geven vereist goed omgaan met verwachtingen
Conflict met uw werknemer? Ga verstandig met een conflict om!
Arbeidsconflict met uw werknemer? Werk actief aan een Oplossing!
Vergroten Inzetbaarheid van uw Personeel: Hoe pakt u dat aan?
Adviezen voor een betere inzetbaarheid van uw personeel
Werkoverleg: Adviezen en tips voor een goede start
Uw werknemer wil meer of minder werken: Wat te doen als werkgever?
Arbeidsconflict met uw werknemer: Wat te doen bij arbeidsconflict?
OfficiŽle waarschuwing voor uw medewerker

Werkoverleg
Werkoverleg: Gebruik deze Tools voor Goed Werkoverleg
Werkoverleg: Gebruik deze Tools voor Goed Werkoverleg

Ziekteverzuim
Steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
Wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
Arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
Verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
Werknemer ziek? Dit mag u vragen aan uw zieke werknemer
Gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: Let op de Arboregels voor de Bouw!
Actief Verzuimmanagement nodig om risicoís ziekteverzuim te beperken
Te hoog Ziekteverzuim? Neem de juiste maatregelen tegen Ziekteverzuim!
Actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het MKB
Verzuimkosten verlagen: Hoe pakt u uw verzuimkosten aan?
Wel of niet Verzuimverzekering voor het verzekeren voor ziekteverzuim werknemer?
Vakantie tijdens ziekte : Hoe zit het met de Opbouw van Vakantiedagen?
Uw werknemer Ziek? Hoe gaat u om met Gegevens Zieke werknemer?
Tips voor preventie van Ziekteverzuim
Wachtdagen Betaling bij Ziekte Werknemer
Ontslag zieke werknemer: mag je zieke werknemer ontslaan?
Ziekte en Vakantierechten - Hoe zit dat?
Uw werknemer re-integreert: Hoe zit het met de re-integratie van uw werknemer?
Wat moet ik doen als ik arbeidsongeschikt word?

Personeelsdossier/Administratie
Personeelsdossier: Digitale en papieren bewaarplaats voor werkgever
Werkgever: let op bij het verstrekken van werknemersgegevens aan derden
Welk identiteitsbewijs is nodig voor de identificatieplicht?
Loonstrookje verplicht verstrekken aan werknemer
Reiskostenvergoeding altijd verplicht verstrekken?
Inzagerecht personeelsdossier: Mag uw werknemer uw personeelsdossier inzien?
Personeelsdossier en Inzagerecht in Personeelsdossier - Hoe zit dat?
Bent u als werkgever verplicht een kopie van het personeelsdossier te verstrekken?
Overuren werknemers: wat doet u met teveel Overuren?
Overwerk en uitbetalen: Overwerk gebonden aan regels
Hoe maakt u een Intentieverklaring voor uw werknemer?
Personeelsdossier - Risico van onvolledig en verouderd personeelsdossier

Belonen
HRM Tools voor Leidinggevenden
Bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
Dertiende maand of Eindejaarsuitkering. Waar moet u op letten?
Salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
Over Salarisberekening voor uw werknemers: Meer vergelijken dan berekening van het salaris
Hoogte Stagevergoeding: Richtlijnen om uw Stagevergoeding te bepalen
Startsalaris Hoger Opgeleide afhankelijk van marktvraag
Startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
Wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
Hoogte Salaris Vaststellen gaat via Vergelijken
De hoogte bepalen van het Salaris voor uw nieuwe werknemer
Loonvordering: Wat moet u als Werkgever weten over een Loonvordering?
Loon uitbetalen: Let op uw loonbetalingsverplichtingen als Werkgever
Werkgever: Voorkom aanspraak op verhoging salaris wegens te laten salarisbetaling
Wat te doen als uw werknemer Salarisverhoging vraagt?
Adviezen voor een salarisgesprek met uw werknemer in crisistijd
Bonus niet uitkeren door werkgever, wanneer toegestaan?
Salarisberekening: Stappen van Bruto naar Netto
Brutoloon bij Oproepkrachten
Oproepkrachten aannemen? Hoe zit het met afspraken maken?
Loonstrook voor uw werknemer? U bent verplicht loonstrook te verstrekken
Salaris Werknemer - Stappenplan Bepalen van het Salaris
Demotie: Wanneer is demotie mogelijk?
Demotie: Aandachtspunten voor toepassen Demotie
Aanvangssalaris: Hoe hoog wordt het aanvangssalaris van mijn nieuwe werknemer?
Een stagair aannemen: Wat wordt de stagevergoeding?
Salarisverhoging - Wanneer salarisverhoging voor uw werknemer?
Vakantiegeld: Wat moet u als werkgever weten over vakantiegeld?
Vakantiegeld - Bijzondere situaties rond het vakantiegeld
Toeslag: Wanneer heeft uw werknemer recht op een toeslag?

Regelingen en Vergoedingen
Moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
Overwerk in de praktijk: Kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
Over minder werken: Er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
Wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
Toeslag Overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
Reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
Overwerktoeslag: Wanneer wel en wanneer geen Overwerktoeslag?
Over Reiskostenvergoeding: Bepalen van hoogte Reiskostenvergoeding blijft maatwerk
Wanneer is Reistijd ook Werktijd?
Hoogte Reiskosten vergoeding afhankelijk van verschillende factoren
Kilometervergoeding voor uw personeel
Kilometer vergoeding vaststellen voor uw personeel
Arbeidsrecht gewijzigd met betrekking tot Waar en Wanneer werken
Wanneer recht op een Onregelmatigheidstoeslag?
Overuren en Overwerk? Hoe zit het met de Overwerkvergoeding?
Pauze tijdens het werk: Recht van uw werknemer op Pauze
Arbeidstijden: Hoe zit het met de wettelijke bepalingen van Arbeidstijden?

Arbeidscontract
Werknemer en Pensioenovereenkomst: Hoe om te gaan met een Pensioenovereenkomst?
Wat als u geen concurrentiebeding afspreekt met uw werknemer?
Non-Concurrentiebeding afspreken met uw Werknemer
Relatiebeding: Bedrijvenlijst mogelijk onderdeel relatiebeding
Over de Functiebeschrijving: Hoe maakt u een Functiebeschrijving?
Kledingvoorschrift en bedrijf: niet ieder kledingvoorschrift is geoorloofd
Oproep Contract: Houd risico van oproep contract in de gaten
Werken met Model- en Voorbeeldovereenkomsten
Geheimhoudingsbeding - Wat u moet weten over het geheimhoudingsbeding
Aandachtspunten voor het Boetebeding in het Concurrentiebeding
Bijzondere Arbeidsovereenkomst voor Oproepkrachten
Contracten voor Oproepkrachten
Werkkostenregeling en Arbeidscontract van uw Werknemers: Wat te doen?
Wijzigingsbeding: Neem altijd wijzigingsbeding op in Arbeidscontract
Oproepkrachten: Dit moet u weten over oproepkrachten
Relatiebeding: Wat is de werking van een Relatiebeding?
Arbeidscontract kiezen: Vast of Tijdelijk contract?
Kiezen tussen een gedetacheerde arbeidskracht en een uitzendkracht
Arbeidscontract met een ontbindende voorwaarde?
Arbeidscontract aanbieden voor de duur van een Project
Relatiebeding - Waarop moet u letten bij een relatiebeding met uw werknemer?
Beeindigen Jaarcontract: Aandachtspunten einde Tijdelijk Contract
Arbeidstijden - Wat moet je weten over arbeidstijden?
Overwerk op het werk - Hoe zit het met overwerk?

Reorganisatie/Collectief Ontslag
Reorganisatie: Hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
Reorganisatie en ontslag: Betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
Reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
Over het Sociaal plan: Hoe zit het met het Sociaal Plan bij Reorganisatie?
Reorganisatie: Gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
Reorganisatie? Let op de verplichting van Medezeggenschap
Sociaal Plan - Wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
Doorstart na Faillissement - Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?

Arbo
Wijziging RI&E-wetgeving; vanwege kleine bedrijven in het MKB

 

Automatisch nieuwe artikelen lezen. Hoe werkt RSS?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...