1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Actief Verzuimmanagement nodig om risico’s ziekteverzuim te beperken


Bent u werkgever en wilt u zelf uw verzuimmanagement regelen, dan bent u verplicht een casemanager aan te stellen. In kleinere bedrijven in het MKB is dat vaak de directeur zelf of in wat grotere bedrijven de personeelsmanager.
Risico's voor u als werkgever van ziekteverzuim
U bent als werkgever wettelijk verplicht om bij langdurig ziekteverzuim diverse rapportages te maken en deze zorgvuldig te archiveren. Doet u dit niet dan loopt u als werkgever grote financiële risico’s. Namelijk een doorbetalingsplicht van uw zieke medewerker na 104 weken nog eens 52 weken extra!
Door de nieuwe wet WIA, blijven alle werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, bij uw bedrijf op de payrol.
Actief verzuimbeleid noodzakelijk
U blijft dus verantwoordelijk. U moet zelf deze medewerkers binnen uw bedrijf een plek geven of een nieuwe werkplek buiten uw bedrijf zoeken.
Zorg er dus voor dat u als werkgever uw werknemer al voor het einde van de 104 weken in ander werk heeft gereïntegreerd. Is dit niet gelukt dan moet u kunnen aantonen dat u voldoende inspanningen heeft verricht om een oplossing te vinden voor de zieke werknemer. Kunt u dit niet dan betaalt u nog eens 52 weken het loon door van uw zieke werknemer. Dit een belangrijk onderwerp omdat elke 1% afname van het ziekteverzuim van uw personeel voor u als werkgever 2% toename betekent van uw omzet.

Voorbeeld van benodigde documenten: Het Verzuimprotocol
In een verzuimprotocol staan de gedragsregels die uw werknemer in acht moet nemen tijdens ziekte. Een verzuimprotocol moet bij grotere bedrijven in het MKB altijd goedgekeurd worden door een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging. Een model verzuimprotocol kan de OR of PVT helpen bij het toetsen en beoordelen van de regeling die de eigen werkgever hanteert. Het biedt ook handvatten voor het geval de OR of PVT zelf voorstellen willen doen voor een dergelijk protocol. Naast een Verzuimprotocol heeft u als werkgever nog verschillende andere documenten nodig, zoals een verzuimbeleidsplan. Zorg ervoor dat uw bedrijf actief met het terugdringen van ziekteverzuim aan de gang gaat. 

Digitale Ondersteuning nodig bij het terugdringen van Ziekteverzuim in uw bedrijf?
Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor leidinggevenden. U krijgt dan de beschikking over onder meer een Toolkit Bestrijding Ziekteverzuim voor Werkgevers. Met daarin onder meer een Voorbeeld verzuimprotocol, een Stappenplan Probleemoplossend Verzuimbeleid, Een Stappenplan Interpreteren en gebruiken van Verzuimcijfers, een Model Opbouwen van een Ziekteverzuimbeleid, een Stappenplan Actief Sturen op Re-integratie en een Stappenplan Voorkomen van een Loonsanctie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico’s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).