1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Tips voor preventie van Ziekteverzuim

Verzuimbeleid gaat over het gedrag van u als werkgever, van uw werknemer en de afspraken tussen u beide. De rol van u als leidinggevende is in de eerste plaats verzuim voorkomen. Want alleen preventie van ziekteverzuim zorgt ervoor dat u als werkgever uw personeel niet langdurig moet missen, met alle financiele en overige gevolgen vandien.

Verzuimbegeleiding
Bij verzuimbegeleiding gaat het om het ondersteunen van de werknemer bij het maken van de juiste keuzes in het kader van werkhervatting en deze faciliteren. Denkt u bijvoorbeeld aan het realiseren van tijdelijke aanpassing in het werk. En, waar nodig, het aanspreken van de werknemer op zijn/haar verantwoordelijkheid in het kader van zijn werknemerschap, het verzuimreglement en de wettelijke eisen.

Wanneer werkt een preventief verzuimbeleid?
Een preventief verzuimbeleid werkt pas goed wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

U heeft als werkgever de preventie goed geregeld (Dwz. het wegnemen of beheersen van risico’s voor de gezondheid (incl. PSA en veiligheid));
De opvattingen over verzuim worden breed in uw organisatie gedragen;
U beschikt als werkgever over een eenduidig verzuimreglement en -protocol;
Uw leidinggevenden in het bedrijf zijn getraind in de voor verzuimbegeleiding benodigde vaardigheden; 
Uw leidinggevenden zijn werkelijk geïnteresseerd in de beweegredenen van de medewerkers.


Van uw medewerker mag verwacht worden dat hij/zij zichzelf inspant om zijn verantwoordelijkheden als werknemer waar te maken en indien dat tijdelijk niet mogelijk is, zichzelf inspant om de gevolgen ervan voor de werkgever zo veel als mogelijk te beperken.

Enkele praktijktips
- Volg altijd de verzuimregels en het verzuimprotocol. Pas deze regels in de ‘geest’ toe. Leg afspraken vast op papier
- Formuleer uw doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
- Doel: uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen cq verzuimfrequentie terugdringen.
- Actie: actieve verzuimbegeleiding, waarbij er regelmatig contact is met de zieke medewerker.

Portal HRM-Tools voor Leidinggevenden
Wilt u het risico op een burnout van uw werknemer zoveel mogelijk voorkomen? Meld u dan aan voor de Portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. U vindt hier onder meer tools en adviezen om overbelasting bij uw werknemer te voorkomen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico’s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).