1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Uw jaarcijfers: Waar kijkt u naar bij het beoordelen van uw jaarcijfers?

Als u aan het begin van het nieuwe jaar uw jaarcijfers ontvangt van uw boekhouder of accountant, is het belangrijk om eens goed naar uw cijfers te kijken. Want met enige kennis van zaken haalt u veel meer informatie uit uw jaarcijfers dan u op het eerste gezicht zou denken. Hierna volgt een aantal handreikingen die u als ondernemer op weg helpen.

Handreiking 1
Hoe groot is uw omzet en wat zijn uw marges?

Uw omzet is het bedrag exclusief BTW van alle geleverde diensten en verkochte producten. Uw marge is uw omzet minus uw overeenkomstige inkoop. In de boekhouding worden de omzetfacturen gesplitst naar verschillende grootboekrekeningen. Afhankelijk van de soort producten en/of diensten die u levert, worden omzetrekeningen gedetailleerder geboekt.

Advies
Wordt uw omzet (mede) bepaald door verschillende soorten producten of diensten met een omzet van bijvoorbeeld € 30.000,- of hoger dan is het advies om deze omzet uit te splitsen naar een paar verschillende grootboekrekeningen. Bijvoorbeeld naar de omzet voor productcategorie A, B, C en Overige producten.

Zeker wanneer uw producten elk met een eigen specifieke marge worden verkocht, dienen deze op verschillende grootboekrekeningen geboekt te worden. Door ook de inkoop naar soort materiaal of de aard van de dienstverlening op verschillende grootboekrekeningen te boeken, is de (vooraf bepaalde) marge op deze diensten en producten te controleren.

Gerealiseerde omzet per werknemer
Heeft u werknemers in dienst? Kijk dan ook naar de omzet die u realiseert per werknemer. Deze minimaal benodigde omzet verschilt per bedrijf. Maar grofweg kunt u een minimumomzet aanhouden per werknemer met een gewoon salaris (full-time arbeidskracht) van tenminste € 65.000,- exclusief btw per jaar.
Handreiking 2
Kijk naar uw inkoopkosten

De meeste bedrijven hebben inkoopkosten. Bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf die planten en overige materialen inkoopt die specifiek voor opdrachten worden gebruikt. Vracht- & emballagekosten die betrekking hebben op de ingekochte producten worden eveneens bij inkoop geteld. In de boekhouding verwerkt u de inkomende facturen naar verschillende grootboekrekeningen die overeenkomen met die van de omzet. Bijvoorbeeld inkoop product A, inkoop product B, enzovoort.

Tip
Kijk apart naar de inkoopkosten als percentage van uw omzet. Hoe hoog mogen de inkoopkosten in uw branche maximaal zijn? De inkoopkosten van een hoveniersbedrijf mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de omzet bedragen.


Handreiking 3
Kijk naar uw brutowinst: Omzet - inkoop

De brutowinst geeft uitdrukking aan de financiële waarde die uw bedrijf aan de ingekochte materialen toevoegt. En is als zodanig een graadmeter voor u als ondernemer. Hoe hoger uw brutowinst, des te meer financiële ruimte er ontstaat voor een eventuele winst. Op de brutowinst worden vervolgens alle bedrijfskosten in mindering gebracht.

Tip
Kijk eens naar de branchecijfers: wel percentage dient de brutowinst van uw omzet ongeveer te bedragen?


Handreiking 4
Hoe zien uw bedrijfskosten eruit?

Grofweg bestaan uw bedrijfskosten uit arbeidskosten en overige kosten.

Arbeidskosten
Uw arbeidskosten zijn alle kosten die betrekking hebben op de vergoedingen voor geleverde arbeid. Loon, sociale verzekeringspremies, loonbelasting, bedrijfskleding, reiskostenvergoedingen, opleidingen, cursussen, ziektekostenverzekeringen, eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook de kosten van ingehuurd personeel, bijvoorbeeld uitzendkrachten e.d. worden in principe als arbeidskosten meegeteld. In de financiële administratie worden kosten van uitzend- en inhuurkrachten wel op aparte grootboeknummers geboekt.

Bij een BV rekenen we in principe de bruto-beloning voor de ondernemer (management-fee) ook tot de arbeidskosten.

Tip
Kijk naar de branchecijfers uit uw branche: welke percentage mogen uw Personeelskosten maximaal van uw omzet bedragen?

Overheadkosten
Voor het overige bestaan de bedrijfskosten uit overhead-kosten. Dit zijn alle kosten die gemaakt worden om uw bedrijf te laten draaien.

De volgende indeling is gebruikelijk. 

Huisvesting: huur, eventuele hypotheekrente zakelijk onroerend goed, gas, water, elektra, OZB, schoonmaak, servicekosten, reparatie en onderhoudskosten etc. 

Vervoer: autokosten inclusief brandstof, leasekosten, onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen, doch geen afschrijving. 

Machines & gereedschappen: leasekosten, brandstof, onderhoud en reparaties van het bedrijfseigen machinepark. Aanschafkosten van handgereedschappen, machines en hulpmiddelen die bij aanschaf in een keer worden afgeschreven. Alsmede onderhoud en reparatiekosten van de overige productiemiddelen (opslag en werkplaatsinrichting). 

Kantoor en administratie: Alle kantoorbenodigdheden, administratiekosten (accountant), adviezen, automatiseringskosten (service en onderhoud), kosten telefoon en dataverkeer, portokosten. 

Verkoopkosten: Reclame, drukwerk, advertenties, website, beurs- en tentoonstellingskosten, representatiekosten, eventuele betalingskortingen, oninbare vorderingen, etcetera. 

Overige (algemene) kosten: overige verzekeringen, contributies, abonnementen, heffingen PT & KVK, verkeersboetes en alle andere niet genoemde kosten. 

Financieringskosten: De rentes van eventuele rekening-courant en/of andere zakelijke financieringen m.u.v. hypotheek of leasekosten. Bank- en betalingskosten. 

Afschrijvingen: Alle kosten van de afschrijving op productiemiddelen worden in deze post gebundeld.

Tip
Hoe groot zijn uw Overheadkosten? Welk percentage van uw omzet en welk percentage mag dit ongeveer maximaal zijn?


Handreiking 5
Kijk tot slot naar uw bedrijfsresultaat en nettowinst

Het bedrag dat voor de belasting over blijft van de omzet na aftrek van alle kosten. De Nettowinst is het bedrag wat na aftrek van de (inkomsten- of vennootschaps-) belasting over blijft. Bij een eenmanszaak of V.O.F. voorziet dit bedrag in het netto-inkomen van de ondernemer en de meewerkende partner. Bedrijfseconomisch gezien zouden de bedragen aan privé-opnames en inkomstenbelasting lager dienen te zijn dan de nettowinst.
In een financieel gezonde situatie wordt een deel van de nettowinst gebruikt om reserves op te bouwen c.q. nieuwe investeringen van te financieren.

Bron: Adviesbureau Groene Technieken

Portal Financieel Sterk Ondernemen
De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) is speciaal ontwikkeld voor ondernemers uit het MKB die grip willen houden op de financiële zaken van hun bedrijf. Krijgt u uw jaarcijfers of wilt u begrotingen en prognoses maken, meld u zich dan aan.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
elektronisch deponeren van uw jaarrekening
grensbedragen midden- en kleinbedrijf
zů maakt u een kostenverdeelstaat
wat doet u met uw financiŽle cijfers?
analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?
vergelijk de hoogte en samenstelling van uw omzet met uw branchegenoten!
over financiŽle kengetallen: wat doet u met uw financiŽle cijfers uit uw jaarverslag?
over cash flow: let op de cash flow in uw bedrijf
uw winst- en verliesrekening: hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?
de balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw balans?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde Ä 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.