1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Leiding geven vereist goed omgaan met verwachtingen

Als ondernemer of als manager van een afdeling bent u in de eerste plaats verantwoordelijk voor de beoogde resultaten en daarmee voor de vele taken die daarmee samenhangen. Maar uw verantwoordelijkheid gaat verder en strekt zich uit tot leiding geven aan het personeel met alles wat daarbij hoort. Leiding geven is niet gemakkelijke en vereist nogal wat van u als leiding gevende.

Aspecten van Leiding geven: Anticiperen

Bij leiding geven moet u anticiperen op mogelijke personeelsproblemen, zoals bij dreigende ontslagen, langdurig  ziekteverzuim of niet  goed functionerende medewerkers. De wet regelt de rechten van uw medewerkers. Leiding geven in de vorm van niets doen, betekent dat u een speelbal wordt van personele krachten. U zult dus zelf structureel iets moeten regelen en in actie moeten komen, lang voordat zich mogelijke personeelsproblemen voordoen. Het is helaas soms nodig in het kader van leiding geven personeel te ontslaan. Als het niet goed gaat of als iemand niet presteert. En wanneer blijkt dat er wat al te makkelijk personeel is aangenomen. Hoe trek je dat recht bij leiding geven? Lopen tijdelijke contracten echt af of zijn die medewerkers nu ineens in vaste dienst?

Aspecten van Leiding geven: Grip krijgen en houden
Bij alles wat u als leiding gevende doet met het oog op de output van uw afdeling of het rendement van uw onderneming, spelen bij het leiding geven uw medewerkers een grote rol. U verwacht dat zij zich zo goed mogelijk inzetten voor de organisatie of het bedrijf. Uw medewerkers zijn daartoe over het algemeen best bereid, zeker als u zich via leiding geven voor hen inzet. U hebt het dus vooral zelf in de hand om door goed leiding geven grip te krijgen en te houden op de arbeidsproductiviteit van uw medewerkers en op het resultaat dat u met uw afdeling of bedrijf bereikt.

Een voorbeeld van leiding geven: goed omgaan met ziekteverzuim
Ziekteverzuim kost bedrijven veel geld. Niet alleen de kosten van het gemis van een medewerker en de vervanging, maar ook de kosten in de vorm van tijd om iemand weer aan het werk te krijgen. Als werkgever bent u grotendeels verantwoordelijk voor begeleiding en reïntegratie van zieke medewerkers. Als u dat veronachtzaamt kunt u daar financieel flink voor worden gestraft. Preventief beleid is belangrijk om ervoor te zorgen dat ziekteverzuim tot een minimum beperkt blijft. Dat betekent dus dat u bijvoorbeeld vroegtijdig mogelijke functioneringsproblemen kunt zien aankomen als u regelmatig functioneringsgesprekken voert. Dat betekent ook dat u in het kader van het leiding geven op de hoogte moet zijn van de wetgeving rond langdurig ziekteverzuim, een goede verzekering afsluit en dat u preventieve maatregelen neemt om ziekteverzuim tot het minimum te beperken.

Leiding geven en omgaan met hoge verwachtingen
Leiding geven gaat vaak gepaard met hoge verwachtingen. Mensen ontslaan, slecht-nieuwsgesprekken voeren, kritiek leveren; 'de bureaucratische rompslomp', 'de roddel en achterklap en het stiekem tegenwerken' of, meer kernachtig: 'het gezeik'. Leiding gevenden worden geacht altijd te voldoen aan de verwachtingen', 'iedereen tevreden moeten houden' en 'het vinden van de juiste balans'.

Leiding geven en Iets met uw personeel bereiken
Maar leiding geven kent niet alleen maar negatieve aspecten met risico’s. Een leiding gevende moet beschikken over de nodige vaardigheden en een bepaalde stijl van leiding geven om effectief te kunnen zijn bij leiding gevende taken. 'Coachen', 'inspireren', 'het beste uit mensen halen', 'samen met het team een doel bereiken' en 'mensen zien groeien'. Dat zijn de leuke kanten van leiding geven. Het biedt een bepaalde status en mogelijkheid dingen te veranderen naar eigen inzicht.'

Conclusie met betrekking tot leiding geven
U bent tot de conclusie gekomen dat leiding geven aan uw personeel om een goede aanpak vraagt. U besluit dit vervolgens te organiseren. Hoe pakt u dit aan? Als directie van een MKB-bedrijf of leiding gevende van een afdeling van een organisatie hebt u nog veel meer te doen dan bezig te zijn met de steeds wijzigende P&O werkzaamheden. Ook uw boekhouder of accountant is hier vaak niet op berekend. Een personeelsmanager aannemen is nog niet aan de orde. Waarom dan niet een abonnement nemen op HRM-Tools voor Leiding gevenden? Dan kunt u zich blijven richten op uw 'core business' zonder al te veel tijd en geld kwijt te zijn met het opstellen van arbeidscontracten, allerhande teksten voor regelingen, briefteksten, enzovoort. En met de vele stappenplannen en checklists weet u op hoofdlijnen hoe u als leiding gevende de zaken moet aanpakken zonder iets te vergeten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
leidinggeven aan personeel: over consequent leidinggeven
kledingsvoorschriften op het werk: welke kledingvoorschriften kunt u opleggen?
hoe leidinggeven aan lastige medewerkers?
beoordelingsgesprek te belangrijk om te laten lopen!
arbeidsconflict en praktijk - wat kunt u bij een arbeidsconflict het best doen?
ruzie op het werk? wat te doen als werkgever?
problemen met uw werknemer? geef een officiële waarschuwing!
leiding geven vereist goed omgaan met verwachtingen
conflict met uw werknemer? ga verstandig met een conflict om!
werkoverleg: adviezen en tips voor een goede start


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).