1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding

Wat is een verzuimreglement?
In een verzuimreglement kunt u als werkgever regels en voorschriften rond ziek- en betermelding, controle bij ziekte en medewerking aan herstel en re-integratie vastleggen. Het is verstandig het reglement bij indiensttreding met de werknemer door te nemen en een exemplaar te overhandigen.

Belang van een verzuimreglement
Het vastleggen van dit soort regels is onder meer van belang omdat de werkgever zijn bevoegdheid om – bij overtreding van de voorschriften – de loonbetaling aan de werknemer op te schorten alleen kan uitoefenen als die voorschriften schriftelijk zijn vastgelegd. Bovendien moet de werknemer ervan op de hoogte zijn. Dit kan door een verwijzing in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Als er een ondernemingsraad in uw bedrijf is, heeft deze instemmingsrecht over het verzuimreglement.Verzuimreglement als hulpmiddel
De vastgelegde afspraken bieden een hulpmiddel om de hele verzuimmelding goed te kunnen doorlopen en geen zaken te vergeten. Een verzuimreglement zorgt ervoor dat zowel werkgever als werknemer weet hoe te handelen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Nut van een verzuimreglement bij langdurige ziekte
Tevens kan een verzuimreglement dienen als leidraad bij het opstellen van een plan van aanpak of een reïntegratieverslag als de ziekte langdurig blijkt te zijn.

Meer informatie over een Verzuimreglement?
Wilt u een verzuimreglement opstellen en heeft u behoefte aan een Model Verzuimreglement? Wilt u advies en voorbeelden? U vindt dit op de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. Een besloten digtitale omgeving met vele hulpmiddelen voor leidinggevenden, zoals een Tool om een arbeidscontract te maken. 

Meld u aan voor HRM-Tools voor Leidinggevenden.

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico’s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).