1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Fiscale Oudedags Reserve (FOR)

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op.
 
U kunt uw oudedagsvoorziening regelen door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. De oudedagsreserve neemt af als u voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst. Daar staat tegenover dat u de premie voor de aangekochte lijfrente kunt aftrekken.
 
Voorwaarden oudedagsreserve
 
Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet u voldoen aan het urencriterium. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.  
 
De eis van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting betekent dat bijvoorbeeld commanditaire vennoten de reserve niet kunnen vormen. Zij hebben wel winst uit onderneming, maar zij zijn zelf geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen de reserve ook niet vormen.
 
Opbouw van de reserve
 
De oudedagsreserve wordt altijd voor u persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat u en uw eventuele partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. U moet dan wel allebei door ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencriterium voldoen. Hebt u meerdere ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al uw ondernemingen.
 
De Fiscale Oudedags Reserve (FOR) is een fiscale regeling waarbij u geld opzij zet voor later zonder dat u er NU belasting over betaald. U voegt een bepaald deel van uw bruto omzet toe aan uw Fiscale Oudedags Reserve. 

Wat voegt u toe aan uw fiscale oudedagsreserve?
De toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die u als ondernemer in Nederland hebt behaald. Voor de toevoeging geldt ook een maximum, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De toevoeging wordt verminderd met de pensioenpremies die u als bedrijfskosten hebt geboekt. De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. De toevoeging aan de oudedagsreserve moet u zelf berekenen. U kunt elk jaar een toevoeging doen, maar dit is niet verplicht.

Afname oudedagsreserve
In de volgende situaties neemt de oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:
- U koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening en u verzoekt de Belastingdienst om de oudedagsreserve met dat bedrag te laten afnemen.
- Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij een van de volgende situaties voordoet:
  * U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
  * U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
  * U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Een afname of opheffing van uw oudedagsreserve betekent in principe dat u een hogere winst hebt. Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat u betaalt bij de aankoop van een lijfrente.

Wilt u meer weten over de Fiscale oudedagsreserve of een ander fiscaal onderwerp? Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO). 

Adviesportal Fiscaal Optimaal Ondernemen

Bent u ondernemer of accountant, boekhouder of adviseur en wilt u beschikken over een fiscale portal voor al uw vragen?

Meld u zich dan aan voor de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO). Ontwikkeld speciaal voor u! Met vele Fiscale Tools. Modellen, Voorbeelden, Adviezen en tips.  Die u 24 uur per dag kunt raadplegen!

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen geheel gratis de 
Software Prognoses en Jaarcijfers (ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
winstvrijstelling voor ib-ondernemers
hoe maakt u als ondernemer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (for)?
extra investeringsaftrek voor het mkb
voorwaarden voor vergoeding reiskosten per openbaar vervoer
verhuisvergoeding werknemer: verhuisvergoeding aan fiscale regels gebonden
loonsverhoging en fiscus: wat zijn fiscaal vriendelijke mogelijkheden voor een loonsverhoging?
achterwaartse verliesverrekening: drie jaar verliesverrekening mogelijk
correcte urenregistratie noodzakelijk voor zelfstandigenaftrek
als erfgenaam bedrijf voortzetten? maak gebruik van fiscale faciliteiten
investeringsaftrek - welke investeringsaftrek mogelijk?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...