1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bedrijfsoverdracht? Overweeg de mogelijkheid van een Stakingslijfrente

Indien u als ondernemer uw eenmansbedrijf of vennootschap onder firma staakt i.v.m. verkoop of liquidatie kán er een zogenaamde stakingswinst ontstaan. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld meerwaarde door goodwill, activa en passiva (verschil tussen fiscale boekwaarde en werkelijke waarde) en fiscale reserves. Hierover moet belasting worden betaald. Wanneer u bij de overdracht van uw onderneming aan uw opvolger stille en/of fiscale reserves realiseert, worden die belast als stakingswinst tegen het progressieve IB-tarief.

Een ondernemer die zijn bedrijf verkoopt, kan de belastingheffing over de winst bij die bedrijfsoverdracht – de stakingswinst – voorkomen door die winst om te zetten in een oudedagsvoorziening. De belastingwet kent voor deze situatie een specifieke lijfrenteaftrek, de stakingslijfrenteaftrek. Als de ondernemer de stakingswinst gebruikt om daarmee een recht op lijfrente-uitkeringen (een stamrecht) te bedingen, wordt niet de stakingswinst maar de latere lijfrente-uitkering in de belastingheffing betrokken.

Dat stamrecht moet worden bedongen bij een professionele verzekeraar, of bij degene die de onderneming overneemt. Bij omzetting van een eenmanszaak in een BV kan het stamrecht van de eigen BV worden bedongen. Dat scheelt de kosten- en winstopslag die een professionele verzekeraar in rekening brengt. De BV moet dan wel de onderneming overnemen en de bedrijfsactiviteiten voortzetten. Als de inbreng van de eenmanszaak in de BV niet meer is dan een tussenstap bij een gefaseerde bedrijfsoverdracht aan een derde, kan de stakingslijfrenteaftrek niet worden benut. Uit jurisprudentie van het Hof Amsterdam blijkt dat de bedoeling van de ondernemer ten tijde van de inbreng in de BV hierbij beslissend is.
Stakingslijfrente bij uw bedrijfsopvolger
U kunt dus directe belastingheffing voorkomen door bij uw bedrijfsopvolger een stakingslijfrente te bedingen, waarvan de toekomstige termijnen zijn belast. Anders gezegd, de gerealiseerde stakingswinst stort u als lijfrentekoopsom in de onderneming van uw bedrijfsopvolger. Echter, wanneer uw bedrijfsopvolger bijvoorbeeld onverhoopt failliet gaat, bent u uw recht op de stakingslijfrente en uw koopsombedrag kwijt. Een ander belangrijk aspect is het zogenoemde lang- of kort levenrisico. Als de verzekerde snel overlijdt worden maar weinig lijfrentetermijnen uitgekeerd, tenzij eveneens een nabestaandenlijfrente is bedongen.

Stakingslijfrente afsluiten
Het bedingen van een stakingslijfrente is ook mogelijk via een verzekeringsmaatschappij. Let goed op bij het afsluiten van de stakingslijfrente hoeveel kosten de verzekeringsmaatschappij u hiervoor rekent. Er zit meestal een aardig verschil tussen verschillende aanbieders. Voor u als ondernemer is de stakingslijfrente feitelijk uw pensioen. Over deze pensioen-/lijfrenteuitkeringen dient u inkomstenbelasting (IB) te betalen. De aftrek van de stakingslijfrente is het hoogst voor personen die een onderneming sluiten als gevolg van het overlijden of het arbeidsongeschikt worden van de onderneming. Ook is dit het geval wanneer de ondernemer bij het staken van de onderneming ouder is dan 60 jaar.
 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruik van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).
 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
starten van bedrijf: durfkapitaal niet meer zo aantrekkelijk
bedrijfsoverdracht? overweeg de mogelijkheid van een stakingslijfrente
aandeelhoudersovereenkomst bij toetreding aandeelhouder(s)
over goodwill - fiscale aspecten van goodwill
boekhoudverplichting: houd uw boekhoudverplichting in de gaten
fiscaalvriendelijke bedrijfsopvolging binnen de familie
bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden ondernemer

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...