1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Factuur betaald, maar problemen met de levering van product of dienst

Het is u als ondernemer wellicht ook wel eens overkomen. U betaalt de factuur en hoort daarna niks meer. Of u betaal de factuur en u krijgt minder geleverd dan was toegezegd in de offerte. Wat kunt u dan doen?

Wanprestatie
Bij zakenrelaties die hun afspraken niet nakomen is juridisch gezien sprake van wanprestatie. Dit heet ook wel contractbreuk of een gebrek in de prestatie. De schuldenaar presteert dan helemaal niet of niet op tijd of ondeugdelijk. In dat geval wordt de vordering van de schuldeiser opeisbaar.

Ingebrekestelling
Wat kunt u in zo'n situatie het best doen? Allereerst laat u als partij bij een overeenkomst weten dat de wederpartij die wanprestatie niet of onvoldoende heeft gepresteerd. Dit kunt u het best laten doen door een ervaren adviseur via een ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een laatste kans krijgt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Zorg ervoor dat de aanmaning die u verstuurt een zogenoemde ‘fatale termijn’ bevat. Meestal is dit veertien dagen. U geeft de schuldenaar in die tijd alsnog de gelegenheid zijn verplichtingen na te komen. Presteert de wederpartij alsnog niet dan is de wanprestatie definitief. Uw schuldenaar is dan in ‘verzuim’. En voor u als eiser breekt dan een belangrijk moment aan. Want vanaf dat moment kunt u als schuldeiser een aantal juridische instrumenten aanwenden om uw schade vergoed te krijgen.

Juridische instrumenten aanwenden
U hebt de keuze uit verschillende mogelijkheden. zo kunt u vorderen dat de wederpartij alsnog de overeenkomst nakomt en u de schade vergoedt die u heeft geleden door het niet tijdige nakomen van de overeenkomst. Ook kunt u schadevergoeding vorderen in de plaats van de prestatie die de andere partij eigenlijk had moeten verrichten. Ook kunt u de overeenkomst ontbinden en vergoeding vorderen van de schade die is geleden doordat de overeenkomst niet is nagekomen. Tot slot kunt u uw eigen verplichtingen opschorten, zolang de wederpartij niet aan zijn verplichten heeft voldaan.
 
Nakoming vorderen
Als de schuldenaar, na het verlopen van de fatale termijn uit de ingebrekestelling (aanmaning), alsnog niet voldoet aan zijn verplichtingen, komt hij in verzuim. Het is echter mogelijk voor hem om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen en hiermee het verzuim te ‘zuiveren’. De schuldenaar is in dit geval echter wel aanvullende schadevergoeding verschuldigd. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om vertragingsschade en de kosten die de schuldeiser heeft moeten maken om zijn vordering te innen. Als nakoming niet (meer) mogelijk of wenselijk is, kan de schuldeiser vervangende schadevergoeding eisen of desnoods de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en de eigen verplichtingen opschorten.


Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren en betaalbare jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?
 
Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridisch Advies B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 

Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
een originele aanmaning van debiteuren
debiteurenbeheer pakt u zo aan...
effectief debiteurenbeheer van belang voor uw bedrijfscontinuïteit
werken aan een goed debiteurenbeheer
elektronisch factureren: de voors en tegens van elektronisch factureren
uw debiteur betaalt veel te laat? bereken wettelijke rente!
debiteurenbeheer en aanpakken van wanbetalers: wat kan de rechter voor u doen?
debiteurenbeheer en wanbetaling: stappenplan ter beperking van uw risico
debiteurenbeheer: wat u moet weten over debiteurenbeheer
debiteurenbeheer: neem preventieve maatregelen

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.